Německou uhelnou komisí otřásají spory. Někteří aktéři hrozí jejím opuštěním

DomůNěmeckoNěmeckou uhelnou komisí otřásají spory. Někteří aktéři hrozí jejím opuštěním

Německá uhelná komise na svém posledním jednání téměř 2 hodiny řešila téma, které nebylo na programu. Organizacím bojujícím za ochranu klimatu a straně Zelených však leží v žaludku. Řeč je o kácení Hambašského lesa, tisíc let starého biotopu, který postupně ustupuje hnědouhelnému dolu.

Tzv. uhelná komise (oficiálně „Komise pro růst, strukturální změny a zaměstnanost“) má do konce letošního roku stanovit termín pro odklon Německa od výroby elektřiny v uhelných elektrárnách. Závěrečné zasedání, ve kterém má Komise v úmyslu představit výsledky a svou závěrečnou zprávu, je naplánováno na 11. prosince.

Dle informací listu Handelsblatt se část členů německé uhelné komise na čtvrtečním jednání domáhala rozhodnutí v otázce kácení Hambašského lesa, což většina členů komise odmítla. Podle listu jeden z členů komise popisuje atmosféru v komisi jako velice nepřátelskou. „Neexistuje žádný společný duch. Okolo důležitých témat se plížíme,“ uvádí dle Handelsblatt jeden z členů komise.

Německá energetická společnost RWE pozemky Hambašského lesa vlastní od roku 1978. Ten každoročně ustupuje rozšiřujícímu se hnědouhelnému dolu Hambach, ve kterém společnost těží 49,6 milionu tun hnědého uhlí ročně. Z původní rozlohy tohoto vzácného typu lesa tak nyní zbývá pouhých 10 %.

„Zatímco v Berlíně se vyjednává o odklonu od uhlí, RWE chce v Hambašském lese tvořit skutečnost motorovou pilou. To podkope veškerou důvěru,“ říká předsedkyně strany Zelených Annalena Baerbocková.

Baerbocková vyzvala federální vládu, aby prosadila moratorium na kácení Hambašského lesa po dobu práce uhelné komise.

„Několik zúčastněných stran to správně požadovalo jako podmínku pro účast v komisi. V případě, že by nyní RWE mohla jednat pod ochranou policie, legitimita komise by byla pryč,“ uvedla Bearbocková.

Ekologická asociace BUND, která je v komisi zastoupena svým předsedou Hubertem Weigerem, vyhrožovala odchodem z uhelné komise.

„Pokud dojde k odlesňování, bude to pro nás ústřední konflikt, který by zpochybnil naši spolupráci v uhelné komisi. Tak daleko ale situace prozatím nedospěla,“ uvedl mluvčí BUND.

Demonstrace aktivistických organizací Attac a Ende Gelände proti výrobě elektřiny z hnědého uhlí v dole Hambach, rok 2017. Autor: Ende Gelände, Wikimedia Commons

RWE má samozřejmě na situaci zcela odlišný pohled než organizace zabývající se ochranou životního prostředí a politici strany Zelených. V trojstránkovém dopise adresovaném předsedům uhelné komise popisuje generální ředitel společnosti RWE Rolf Martin Schmitz plánované kácení lesa jako nevyhnutelné. V dopise stojí, že pro zajištění plánovaného provozu povrchového dolu Rýnského hnědouhelného revíru je nezbytné kontinuální a systematické rozšiřování dolu.

Kromě přesídlení obyvatel a odstranění dopravních cest to představuje i kácení stromů. Bez těchto opatření nelze zaručit „bezpečné a levné dodávky energie bez přerušení“. Protože je hnědé uhlí problematické ve velkém množství skladovat, je kontinuální těžba „absolutně nezbytná“, píše Schmitz.

Dočasné pozastavení od října plánovaného odlesňování „by již v krátkodobém horizontu uvedlo v otázku budoucí provoz dolu a s tím spojenou výrobu elektřiny v elektrárnách Niederaußem a Neurath“. Časový buffer byl vyčerpán, proto nelze pokračovat bez odlesňování. Tyto souvislosti jsou známé i těm, kteří požadovali moratorium, uvádí Schmitze. Ekologové jsou naopak přesvědčeni, že stále existuje prostor pro odložení odlesňování.

RWE podpořil ministr hospodářství Severního Porýní-Vestfálska Andreas Pinkwart. „Těžba hnědého uhlí musí být rozvíjena tak, aby mohly být provozovány uhelné elektrárny, na jejichž dodávkách elektřiny a také dodávkách tepla je tato země silně závislá,“ uvedl politik FDP ve čtvrtek  televizní stanici WDR.

„Skutečnost, že RWE má souhlas provádět nezbytné práce, aby bylo možné udržovat průběžný provoz v letech 2018, 2019 a 2020, je všem účastníkům uhelné komise dobře známa,“ uvedl Pinkwart.

Úvodní fotografie: Povrchový důl Hambach. Autor: Johannes Fasolt, Wikimedia Commons