Německu se stále nedaří rozvíjet přenosovou soustavu dostatečně rychle, pomoci má nový plán

DomůNěmeckoNěmecku se stále nedaří rozvíjet přenosovou soustavu dostatečně rychle, pomoci má nový plán

Německý ministr energetiky Peter Altmaier přišel s plánem, jak urychlit rozvoj elektrické sítě v zemi. Německo se v současnosti potýká s komplikacemi týkajícími se přetížení sítě. Síť je totiž rozvíjena nedostatečně rychle ve srovnání s výrobnami elektřiny z obnovitelných zdrojů. Nový plán adresuje jak snahu zvýšit flexibilitu existující sítě, tak zefektivnit plánování budování nových vedení.

Peter Altmaier představil Power Grid Action Plan, který je zaměřen na problém přetížení přenosové soustavy v Německu. Na severu země je mj. v offshore větrných elektrárnách a zejména onshore větrných elektrárnách vyráběno více elektřiny, než kolik je oblast schopná spotřebovat. Průmyslové oblasti, kde je spotřeba vysoká, jsou na jihu země a stávající přenosová soustava není dostatečná. Tento problém se týká i České republiky, protože přebytek elektrické energie v Německu může vést k přetokům elektřiny do sousedních zemí.

Pro mnohé budoucnost energetické tranzice v zemi, tzv. Energiewende, závisí právě na konstrukci stejnosměrného vedení vysokého napětí (HVDC) vedoucího ze severu na jih Německa.

„Pro úspěšnou energetickou tranzici potřebujeme moderní a dobře postavenou přenosovou soustavu stejně tolik jako rozvoj obnovitelné energie.“

Peter Altmaier, ministr energetiky Německa

V roce 2017 nedostatečně rozvinutá síť vyústila v náklady 1,4 miliardy euro (cca 36 miliard Kč). Několikrát byli dokonce provozovatelé soustavy během silného větru na severu a východě země nuceni vypnout větrné turbíny.

Současný stav sítě

Aby měla německá elektrická síť dostatečnou kapacitu pro přenos elektřiny z obnovitelných zdrojů, tak je nutné modernizovat, či vybudovat 7 700 km vedení. Z toho by mělo být 3 050 km modernizováno a 4 650 km nově vybudováno. Podle dat německého regulátora Bundesnetzagentur (BNetzA) ovšem pouze 1 750 km vedení obdrželo potřebná povolení a 950 km je již vybudováno.

Celkem ovšem přenosovou soustavu Německa tvoří 35 000 km vedení. V současnosti je ale klíčové vybudovat 4 HVDC vedení, aby se předešlo těm nejzávažnějším výkyvům mezi výrobou (na severu) a spotřebou (na jihu) elektřiny po uzavření všech jaderných elektráren v roce 2022.

Rozvoj elektrické soustavy v Německu. Zdroj: Bundesnetzagentur

Je snaha problém řešit komplexně

V novém plánu ministerstvo navrhuje technická opatření zaměřená na efektivnější využívání již existující infrastruktury. Cílem je modernizace technologií tak, aby mohla být síť řízena flexibilněji. Stejně tak jsou v plánu definovány kroky, jako například užší spolupráce mezi dotčenými aktéry, jež mají vést k zefektivnění plánování budování nového vedení.

Dále se má na podzim 2018 upravit zákon ošetřující urychlení rozvoje elektrické sítě (NABEG). Záměrem je snížit byrokratickou zátěž celého procesu. A v neposlední řadě chce ministerstvo na provozovatele soustavy vyvíjet větší finanční tlak, aby projekty dokončovali včas.

Altmaier je nyní na návštěvě stavenišť vedení a hovoří s veřejností i provozovateli soustavy. Postoj veřejnosti obecně je v celé záležitosti důležitý. Lokální opozice a protesty proti budování vedení totiž výstavbu zdržují a komplikují. V roce 2015 přitom německá vláda již učinila ústupek a zvolila cestu dražšího podzemního vedení oproti běžnějšímu vedení nad zemí. Snahou bylo utišit místní obyvatele, kterým vadilo, že velké stožáry elektrického vedení poškodí ráz krajiny. Paradoxně ovšem v některých oblastech obyvatelé žádají výstavbu spíše nadzemního vedení, protože se obávají možných dopadů podzemního vedení na ornou půdu.