V první společné aukci fotovoltaika v Německu zcela převálcovala větrné elektrárny

DomůNěmeckoV první společné aukci fotovoltaika v Německu zcela převálcovala větrné elektrárny

První, pilotní kolo společné aukce na výstavbu fotovoltaických a větrných elektráren v Německu přineslo zajímavé výsledky – aukci zcela ovládly projekty fotovoltaických elektráren, větrná elektrárna neuspěla ani jedna. Na riziko výrazného převážení jedné technologie nad druhou již dříve upozorňovaly německé asociace, avšak výsledek měl být podle původních očekávání opačný.

Za totálním vítězstvím fotovoltaických elektráren nad větrnými stojí jediná věc, a to výše nabízené ceny. Do společné aukce developeři přihlásili celkem 54 projektů, 36 pro fotovoltaické elektrárny a 18 pro větrné. Zatímco průměrná nabízená cena pro fotovoltaické elektrárny podle německého síťového regulátora Bundesnetzagentur (BNetzA) činila 48,2 EUR/MWh, v případě větrných elektráren byl vážený průměr nabízených cen s 72,3 EUR/MWh o polovinu vyšší.

„Garantovanou cenu obdržely pouze nabídky na solární systémy. V konkurenčním prostředí se prosadí právě ta technologie, která může nabídnout nejnižší náklady. Pro úspěch Energiewende je nicméně nezbytný mix různých technologií,“ komentoval výsledky aukce Jochen Homann, prezident německého síťového regulátora.

V pilotním kole německý regulátor nabídl celkem 200 MW výkonu, objem přihlášených projektů jej s 396 MW téměř dvojnásobně převýšil. Díky výrazně nižším nabízeným cenám ve společné aukci nakonec uspěly pouze projekty fotovoltaických elektráren, a to 32 elektráren o celkovém výkonu 210 MW. Vážený průměr vysoutěžených cen dosáhl 46,7 EUR/MWh, přičemž nejnižší udělená cena činila 39,6 EUR/MWh a nejvyšší 57,6 EUR/MWh. Pro srovnání, průměr cen vysoutěžených v posledním kole aukce pro fotovoltaické elektrárny byl 43,3 EUR/MWh.

{„country“:“GER“,“type“:“PIE“,“from“:“2017-01-01″,“to“:“2017-12-31″,“caption“:“Větrné elektrárny jsou v Německu hlavním bezemisním zdrojem elektrické energie.“,“url“:“https://energodock.cz/energodock/get_electricity_shares.php“,“source“:“shortcode“,“start_date“:“2017-01-01″,“end_date“:“2017-12-31″}

Na výsledku aukce se projevily i její specifické podmínky. Na rozdíl od standardních aukcí pro větrné elektrárny v tomto případě nebyly kompenzovány nabídky v oblastech s horšími větrnými podmínkami. V aukci byla rovněž zavedena přirážka k nabídkám v oblastech, ve kterých by si další výstavba obnovitelných zdrojů vyžádala rozvoj sítí. Tento nástroj nakonec podle regulátora neměl na výsledek aukce žádný zásadní vliv, bez jeho zavedení by nicméně uspěl jeden projekt výstavby větrné elektrárny.

Z úspěšných projektů bude podle regulátora celkem 8 elektráren o výkonu 48 MW postaveno na zemědělské půdě, loukách či jiných travnatých plochách s nepříznivými podmínkami, tedy v málo úrodných oblastech.

Hlavním rizikem společných aukcí je vznik monokultur

Na možné nedostatky společných aukcí v minulém roce upozorňovaly jak německá Federální asociace pro větrnou energii (BWE), tak i Federální asociace pro obnovitelnou energii (BEE). Velkým rizikem společných aukcí by mohly být případy, kdy bude jedna technologie zcela dominovat na daném území, což by mělo dopady na energetický systém a poměry v síti.

Pilotní kolo tak potvrdilo původní obavy, že aukci bude dominovat pouze jedna technologie. V minulém roce se přitom ještě zdálo, že jasným vítězem by se staly elektrárny větrné.