RWE počítá ztráty, omezení těžby v lomu Hambach povede ke značnému poklesu výroby elektřiny