Sören Högel: Inovacemi se připravujeme na německou energetiku po roce 2020

DomůNěmeckoSören Högel: Inovacemi se připravujeme na německou energetiku po roce 2020

Německá společnost WSW Stadtwerke je první městkou energetickou společností na světě, která spustila trh s elektřinou z obnovitelných zdrojů založený na technologii blockchain. Společnost působí v německém Wuppertalu a inovativním přístupem k energetice se snaží připravit na období, které nastane po roce 2020, kdy prvním obnovitelným zdrojům vyprší období s garantovanými výkupními cenami.

Na otázky webu oEnergetice.cz odpovídal Sören Högel, který vystoupí 14. listopadu na konferenci Share your energy v Praze s příspěvkem na téma „Využití blockchainu u retailového obchodníka v Německu: výsledky pilotních projektů„.

Za nejnižší cenu je možné se zaregistrovat do konce dnešního dne.

Registrace zde

 

SÖREN HÖGEL

Ředitel pro strategii a rozvoj ve Wuppertaler Stadtwerke, což je první poskytovatel veřejných služeb zřizovaný městem, který vytvořil centrálu pro obchodování zelené energie na bázi blockchainu.

 

 

V jakých aspektech se Vaše společnost liší od konkurence ostatních dodavatelů a ostatních komunálních společností, které jsou v Německu typické?

V Německu čelíme rušnému vývoji, zejména v oblasti konkurence a regulačního a legislativního rámce. To zřejmě pro nikoho není překvapení, protože procházíme v Německu Energiewende, což má samozřejmě dopad i na očekávání zákazníků a chování konkurentů. Současné turbulentní období je důvodem, proč musíme být neustále otevření a musíme čelit novým výzvám. A tato výzva je větší zejména proto, že jsme stávající komunálním dodavatelem energií.

V rámci společnosti se nám nicméně podařilo zaběhnout inovativní kulturu a snažíme se být co nejvíce kreativní, což nám pomáhá k úspěchu.

Wuppertaler Stadtwerke (WSW) se začátkem tohoto roku stala první komunální energetickou společností na světě, která uvedla do provozu obchodní mechanismus s elektřinou z obnovitelných zdrojů, která je založena na technologii Blockchain, takzvaný Tal.Markt. Jaké jsou prozatím Vaše zkušenosti s touto technologií a naplňuje vaše očekávání?

Naprosto! Navrhli jsme Tal.Markt jako MVP (pozn. Minimum viable product), což znamená, že vytváříme pouze naprosto základní funkce a jsme schopni je se svými zákazníky okamžitě testovat. Máme tak okamžitou zpětnou vazbu a můžeme se již v raných fázích rozhodnout, zda jsme zvolili správné řešení. Díky tomuto přístupu, který je zpravidla typický spíše pro inovativní startupy, můžeme sbírat zkušenosti pro další rozvoj a díky tomu si současně dokážeme zajistit, že budeme generovat zisk.

Jaký druh výrobců a spotřebitelů elektřiny se může účastnit obchodování v Tal.Marktu? Je tento trh omezen výhradně na výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo se může do obchodování zapojit kdokoliv?

V současné době se mohou účastnit pouze dodavatelé elektřiny z obnovitelných zdrojů a menší zákazníci, jako jsou například domácnosti. Určitě se ale nechceme zastavit pouze na těchto segmentech. Jak jsem vysvětloval dříve, začínáme jako MVP a produkt plánujeme dále rozvíjet podle poptávky trhu. Do budoucna plánujeme zapojit další typy dodavatelů, možná i bateriové systémy. Záleží to na našich datech a informacích z trhu. Důležité je, že naše technologie není nikterak omezená a tudíž technologicky nemáme žádné překážky.

Je podmínkou účasti výrobců a spotřebitelů, aby převedli svoji odpovědnost za odchylku na WSW, nebo je mechanismus otevřen pro všechny účastníky nezávisle na odchylce?

Samozřejmě! WSW umožňuje celou řadu služeb účastníkům trhu.  Například vyrovnávání odchylky, ale také částečnou dodávku elektřiny v množství, které nedokáže pokrýt sám spotřebitel, fakturaci, shromažďování daní a mnoho dalšího. Platforma je daleko komplexnější, než aby sloužila pro pouhý přeprodej elektřiny.

Jsou výrobci a spotřebitelé připraveni na takto inovativní řešení, nebo se setkáváte se zdrženlivostí a očekáváte, že plný potenciál vaší technologie budete schopni využit až v následujících letech?

V Německu za sebou máme již dvacetiletou historii, ve které se neustále snažíme inovovat a měnit energetiku k lepšímu. Zákazníci tím pádem chápou důležitost výroby a používání elektřiny z obnovitelných zdrojů. Současně je pro výrobce velice zajímavé mít přístup na maloobchodní trh, kde mohou obchodovat s vlastní výrobou. Obzvláště se to projevuje nyní, jelikož v roce 2020 vyprší první feed-in-tariffy, a proto chtějí být výrobci připraveni na dobu po tarifech. Je to pro ně užitečná zpětná vazba od trhu, díky které se dozví zda budou na trhu úspěšní i bez dotací.

Tvrdíte, že zákazníci vidí potřebu využívání obnovitelných zdrojů. Jaká část vašich spotřebitelů se zajímá o garanci dodávek z OZE? Je pro zákazníky taková garance důležitá?

Z našich dat a průzkumů vyplývá, že existuje skupina zákazníků, kteří mají zájem o udržitelnou energetiku. Pro tento typ zákazníků je důležité nejen to, že elektřina pochází z obnovitelných zdrojů, ale i to, že pochází elektřina z lokálních zdrojů, které jsou udržitelné. Pro tyto zákazníky jsou naše produkty navrženy především.

Zaznamenali jste pozitivní dopad na vaše podnikání a výsledky v důsledku představení Tal.Markt? Jelikož společnost WSW funguje především jako dodavatel energie, mám na mysli především pozitivní vliv na získávání a udržení zákazníků?

Samozřejmě zaznamenáváme a současně i stále očekáváme pozitivní změnu image a pozitivní vliv na udržení zákazníků. Pořád jsme ale komerční společnost orientovaná na zisk a udržitelné podnikání, a proto je pro nás nejdůležitější výsledek tzn, že vyděláváme peníze.

Jaké jsou podle Vás největší výhody používání blockchain technologie v zásobování energiemi? Jste schopni je ve svém projektu plně využít?

Pro vyjasnění, v rámci našeho podnikání používáme jednu z blockchain technologií za tím účelem, abychom podpořili efektivitu části našeho procesu podnikání. To znamená, že nevytváříme opravdovou peer-to-peer síť, ani nezavádíme novou kryptoměnu.

Na platformě spolupracujete se společností elblox. Podíleli jste se na technologickém vývoji nebo jste ji dostali tzv. na klíč?

Tal.Markt se skládá ze tří komponent. Takzvaný frontend jsme vytvořili společně právě v kooperaci s elbloxem. Jádro softwaru, které je založené na blockchainu, nám poskytl přímo elblox. Backend jsme vyvinuli samostatně v rámci naší společnosti.

Zvolili jste pro své nové produkty a tím pádem i podnikání velice inovativní přístup, který ale musíte implementovat na stávající infrastrukturu. Jeho implementace vyžaduje instalaci specifických měřicích zařízení. Jaké jsou další změny potřebné pro implementaci v rámci vaší infrastruktury?

Výhodou této platformy čistě pro společnost WSW je, že můžeme ukázat, jak změnit naši tradiční roli včetně infrastruktury, která je definovaná legislativou EU do nového digitalizovaného světa. Současně touto změnou nebude tratit ani zákazník, pro kterého to bude mít přidanou hodnotou. Takže jsme museli změnit velké množství infrastruktury, nicméně naštěstí jsme většinu komponent museli změnit i z jiných důvodů, pouze jsme tedy využili situace.

Mělo uvedení Tal.Markt do provozu vliv na způsob, jak zajišťujete elektřinu pro své portfolio zákazníků a na způsob, jak obchodujete s elektřinou?

Nikoliv, výhodou naších produktů je to, že naše společnost plní své povinnosti a vykonává své činnosti ve stejném rozsahu a způsobem jako dříve. Nicméně nyní máme novou a troufám si říct lepší sadu nástrojů.

Se zaváděním nových technologií jsou velice často spojeny legislativní problémy, či jiné překážky. Museli jste čelit takovým bariérám, které by vám bránily před plným využitím vlastních technologií a před realizací nových produktů?

V této oblasti máme obrovské štěstí, jelikož v současné době žádné takové bariéry neregistrujeme.

Máte i další plány, jak ve svém podnikání využít blockchain technologii?

Plánů je samozřejmě mnoho. Nicméně budu o nich mluvit až v okamžiku, kdy budou připravené k uvedení na trh.

.Participant p {font-style:italic;}.Promotion-participants .Participant{clear:both;}.PromotionBanner-article{clear:both;}.Promotion-title{font-size: 32px;font-weight:bold;padding-top: 10px;}.Promotion-button { font-weight: bold; letter-spacing: -0.5px; line-height: 100%; text-align: center; text-decoration: none;color: #FFFFFF; mso-line-height-rule: exactly; -ms-text-size-adjust: 100%; -webkit-text-size-adjust: 100%; display: block; font-family: Helvetica; font-size: 18px; padding: 18px; border-radius: 3px; background-color: #FFDF50;width: 200px; margin: 20px auto 10px;}