BNEF: Velké solární a větrné parky jsou pro dvě třetiny populace nejlevnějším zdrojem elektřiny

DomůObnovitelné zdrojeBNEF: Velké solární a větrné parky jsou pro dvě třetiny populace nejlevnějším zdrojem elektřiny

Velké solární a onshore větrné elektrárny jsou nyní podle výzkumníků z BloombergNEF (BNEF) nejlevnějším novým zdrojem elektřiny pro více než dvě třetiny světové populace. Významný pokles nákladů na dodanou elektřinu nadále pokračuje u bateriových úložišť.

Uvedené dvě třetiny světové populace představují 71 % globálně generovaného hrubého domácího produktu a 85 % globální výroby energie.

Analýza výzkumníků z BNEF ukázala, že globální vážený průměr měrných výrobních nákladů na výrobu elektřiny (Levelized Cost of Electricity – LCOE) pro velké onshore větrné parky poklesl za posledního půl roku o 9 %, u velkých solárních elektráren o 4 %.

„Onshore vítr zaznamenal nejvýznamnější pokles ceny od roku 2015. Je to dáno zejména zvětšováním velikosti turbín, které mají nyní v průměru výkon 4,1 MW a jejichž cena se u nedávno financovaných projektů pohybovala kolem 0,7 mil. USD/MW,“ uvedl BNEF.

Na největším světovém trhu pro solární elektrárny, v Číně, poklesly průměrné LCOE pro nové solární elektrárny na 38 USD/MWh, což znamená 9% pokles ve srovnání s druhým pololetím 2019.

„Globálně předpokládáme, že nejlevnější fotovoltaické projekty financované za posledních šest měsíců budou schopny dosáhnout LCOE mezi 23 a 29 USD/MWh, při uvažování konkurenceschopné návratnosti vlastního kapitálu pro investory. Tyto projekty se nacházejí v Austrálii, Číně, Chile a Spojených arabských emirátech, kde se mohou měřit se stávající flotilou elektráren spalujících fosilní paliva,“ dodal BNEF.

Vedoucí studie Tifenn Brandily uvedl, že provedená analýza dále ukázala, že aukce na podporu pro nové větrné a solární elektrárny vedly investory ke snižování ceny elektřiny zvětšováním velikosti jednotlivých projektů a také portfolia jejich projektů.

Nejlevnější nově budované velké zdroje elektřiny ve vybraných zemích (uvedené hodnoty LCOE (USD/MWh) nezahrnují dotace ani daňové úlevy). Zdroj: BNEF

BNEF předpokládá, že průměrný instalovaný výkon onshore větrných parků vzrostl z 32 MW v roce 2016 na 73 MW. U solárních elektráren vzrostl průměrný instalovaný výkon za stejné období o třetinu na 27 MW.

„Při současných trendech by LCOE ve své třídě nejlepších solárních a větrných projektů mohly do roku 2030 klesnout pod 20 USD/MWh. Před 10 lety byly náklady na elektřinu ze solárů výrazně nad 300 USD/MWh, zatímco větrné elektrárny byly nad 100 USD/MWh,“ dodal Brandily.

Vývoj globálních LCOE benchmarků (globální vážené průměry LCOE) pro větrné elektrárny, solární elektrárny a bateriové systémy. V případě bateriových úložišť se jedná o systémy s možnou dodávkou jmenovitého výkonu po dobu 4 hodin. Zdroj: BNEF

Dalším příkladem toho, jak růst velikosti projektů vede k poklesu nákladů, jsou podle BNEF bateriová úložiště. Průměrná kapacita bateriových systémů se dnes podle BNEF pohybuje kolem 30 MWh, což je zhruba čtyřnásobná hodnota ve srovnání s první polovinou roku 2016. Průměrné LCOE systémů schopných dodávat jmenovitý výkon po dobu 4 hodin klesl od roku 2018 na polovinu a nyní se pohybuje kolem 150 USD/MWh.

Analýza BNEF je založena na informacích z projektů, které vstupují do fáze výstavby, a cenových nabídek dodavatelů. Databáze obsahuje téměř 7000 projektů a 25 různých technologií, včetně různých typů uhelných, plynových a jaderných zdrojů, ze 47 zemí světa.

LCOE představují kompletní náklady na vyprodukovanou megawatthodinu elektřiny, tedy samotné investiční náklady, náklady na financování projektu, palivové náklady a dále veškeré náklady na provoz a údržbu.