Climatescope 2019: Indie poprvé nejvíce atraktivním rozvojovým trhem pro OZE

DomůObnovitelné zdrojeClimatescope 2019: Indie poprvé nejvíce atraktivním rozvojovým trhem pro OZE

Indie se poprvé umístila na prvním místě v žebříčku atraktivity rozvojových trhů pro investice do obnovitelných zdrojů energie (OZE), který je výsledkem studie Cllimatescope 2019 zpracované výzkumníky z BloombergNEF. V první pětce Indii doprovodily Chile, Brazílie, Čína a Keňa. 

Climatescope 2019 hodnotí 104 rozvojových trhů z pohledu atraktivity pro investice do OZE. Metodika hodnocení zahrnuje 167 ukazatelů, které jsou rozděleny do tří oblastí popisujících předchozí úspěchy, současné investiční prostředí a budoucí příležitosti na daném trhu.

První oblast nazvaná základy (fundamentals) zahrnuje politiku v oblasti „čisté“ energie, strukturu trhu s elektřinou, regulaci a také lokální překážky, které mohou zamezit rozvoji obnovitelných zdrojů.

Druhá oblast, nazvaná příležitosti (opportunities), zahrnuje ukazatele hodnotící současnou a budoucí poptávku po elektřině, celkovou spotřebu energie, emise CO2, celkovou cenovou atraktivitu či současnou míru elektrifikace.

Poslední oblast, nazvaná zkušenosti (experience), je zaměřena na celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů energie, historický vývoj investic do obnovitelných zdrojů a ucelenost hodnotového řetězce obnovitelných zdrojů na daném trhu.

Podrobnější popis metodiky hodnocení je k dispozici na webových stránkách Climatescope.

Celkové skóre zemí v žebříčku atraktivity investic do obnovitelných zdrojů energie. Zdroj: BloombergNEF

Posun Indie z druhého na první místo

Podle BNEF zajistily Indii posun z předloňského druhého na loňské první místo zejména ambiciózní politický rámec a masivní rozvoj instalovaného výkonu elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie.

„Indická vláda si cílem 175 GW do roku 2022 stanovila jeden z nejvíce ambiciózních cílů v oblasti obnovitelných zdrojů. Z uvedené hodnoty mají 100 GW představovat solární elektrárny, 60 GW větrné elektrárny a 15 GW ostatní zdroje,“ uvedl BNEF.

Na druhém místě se umístilo Chile díky výborným přírodním podmínkám a až do nedávna stabilní vládě a zdravé ekonomice.

„Vláda stanovila ambiciózní dlouhodobé cíle v oblasti čisté energie a začala implementovat opatření, která činí obnovitelné zdroje více cenově konkurenceschopné,“ uvedl BNEF.

BNEF nicméně dodal, že nedávné události v Chile zpochybňují stabilitu chilského trhu a že výše uvedené skóre je založeno na podmínkách v Chile ke konci roku 2018.

Za Indií a Chile se dále v první pětce seřadily Brazílie, Čína a Keňa. Krátký komentář k vývoji na těchto trzích lze nalézt na webu BNEF.