Druhé největší dánské město dosáhlo energetické neutrality vodního hospodářství

DomůObnovitelné zdrojeDruhé největší dánské město dosáhlo energetické neutrality vodního hospodářství

Vodárenské systémy a čističky odpadních vod jsou oblasti, ve kterých se doposud energetická náročnost příliš neřešila. Přitom toto odvětví spotřebuje přibližně 4 % z celosvětové roční spotřeby elektrické energie.Průkopníkem energetických úspor a inovací ve vodárenství je Dánsko. V dánském městě Aarhus dokonce dokázali skloubit výrobu energie z čistírenských kalů a úsporná opatření tak, že nyní čistírna produkuje více energie než sama spotřebuje.

Spotřeba elektřiny vodárenského sektoru v USA a EU se podílí na konečné spotřebě elektřiny zhruba ze 3 %. Dánský vodárenský sektor ovšem spotřebuje pouhých 1,8 % roční spotřeby elektřiny. Podle studie provedené společností NIRAS bude směřovat Dánsko v průběhu následujících let k energetické neutralitě tohoto sektoru.

Budoucnost je k vidění v Aarhusu

Aarhus je druhým největším dánským městem s více než 250 000 obyvateli. Jedná se také o první město na světě, které využívá k zásobování pitnou vodou většiny svých obyvatel energii vyrobenou z procesu čištění odpadních vod.

Čistírna využívá k výrobě elektřiny biolpyn produkovaný z čistírenských kalů, které jsou ve fermentorech při teplotě 38 °C rozkládány bakteriemi, čímž vniká plyn tvořený především metanem. Plyn je následně spálen a uvolněná energie je využita k produkci elektřiny a tepla.

V čistírně odpadních vod Marselisborg byla provedena během posledních dvou let energeticky úsporná opatření a byl zaveden energeticky méně náročný systému produkce bioplynu. Výše investic činila 3 miliony euro (81 milionů korun).

Energetická neutralita vzbudila zájem i v USA

Počátkem letošního roku již dokázal produkovat Marselisborg o 40 % elektřiny více, než sám spotřeboval. V průběhu podzimu začala čistírna vyrábět dokonce o 50 % elektřiny více než činí její spotřeba. Marselisborg tak dokázal pokrýt kromě své spotřeby ještě spotřebu elektřiny sytému zásobování pitnou vodou ve spádové oblasti vnitřního Aarhusu (tzn. zhruba 200 000 obyvatel).

„Jsme historicky první spádovou oblastí takovéhoto rozsahu, jenž dosáhla na energetickou neutralitu svého vodního hospodářství,“ prohlásil  Mads Warming ze spolčenosti Danfoss Power Electronics, která dodávala technologii do Merilsborgu.

Úspěch, kterého dosáhly v Aarhusu, je nyní inspirací také pro Kodaň i další dánská města a nejen pro ně. Svůj zájem o toto řešení už vyjádřilo například Chicago nebo San Francisco.

Zdroj úvodní fotografie: drives.danfoss.com

Štítky: OZEbioplynČOV