Domů
Plynárenství
Evropská komise cílí na 66% podíl obnovitelných a nízkouhlíkových plynů do roku 2050
Bioplynová stanice

Evropská komise cílí na 66% podíl obnovitelných a nízkouhlíkových plynů do roku 2050

Evropská komise zahájila konzultační proces k úpravě pravidel trhu se zemním plynem, která by měla vést k navýšení podílu bioplynu, biometanu a obnovitelného či dekarbonizovaného vodíku na celkové spotřebě plynných paliv v EU. Pro splnění klimatických cílů EU je dle Komise zapotřebí, aby výše uvedená paliva tvořila v roce 2050 dvě třetiny spotřeby plynných paliv s tím, že zbylou třetinu by měl tvořit zemní plyn v kombinaci se zařízeními na zachytávání a ukládání či využívání emisí CO2 (CCS/U).

Komise v zahájeném konzultačním procesu, který potrvá do 10. března 2021, nepředkládá konkrétní návrhy legislativních změn, avšak představuje požadované cíle, kterých by mělo být dosaženo.

„Zemní plyn, tedy fosilní metan, představuje 95 % dnešní spotřeby plynných paliv v EU. Kromě toho, že jsou plynná paliva nositelem energie, představují také klíčovou surovinu pro průmyslové procesy a jsou jedním ze zdrojů flexibility pro energetický systém stále více založený na obnovitelných zdrojích energie s variabilní výrobou,“ uvedla Komise.

Komise připomněla, že plynná paliva tvoří v současné době zhruba 22 % celkové spotřeby energie v EU. V sektoru výroby elektřiny mají 20% podíl a při výrobě tepla dokonce 39% podíl. Podle Komise by přitom i v roce 2050 měla plynná paliva mít zhruba 20% podíl na celkové spotřebě energie.

„Bioplyn, biometan, obnovitelný a dekarbonizovaný vodík stejně jako syntetický metan by měly představovat zhruba 2/3 plynných paliv v energetickém mixu v roce 2050, fosilní plyn s technologiemi CCS/U by měl tvořit zbytek,“ dodala Komise.

Sektory, ve kterých mají i v budoucnu hrát plynná paliva významnou roli, jsou zejména energeticky náročný průmysl či vybrané oblasti dopravy.

„Cílem podpory obnovitelných a nízkouhlíkových plynů je dekarbonizace těchto sektorů, zvýšení flexibility v sektoru výroby elektřiny a, pokud to bude zapotřebí, umožnění ukládání a následné produkce elektřiny,“ dodala Komise.

Aby k zamýšlenému rozvoji využití obnovitelných a nízkouhlíkových plynů došlo, Evropská komise pracuje na návrhu potřebných úprav pravidel trhu s plynem a souvisejících legislativních předpisů. Konkrétní návrhy plánuje Komise předložit až po skončení uvedeného konzultačního procesu a po zapracování relevantních připomínek účastníků trhu.

Podle indikativního harmonogramu by měl být legislativní balíček cílený na dekarbonizaci plynárenství předložen v posledním čtvrtletí letošního roku.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(28)
Kozák
18. únor 2021, 08:22

To je moc malý podíl. Kdyby se nezaspalo, mohl takový podíl být do roku 2030. Také jde o to, aby situaci nezneužila jaderná energetika k prosazování svých zájmů a výstavbu dalších jaderných bloků.

blaha.p
18. únor 2021, 09:55

z pohledu životního prostředí jsou JE lepší než uhlí nebo plyn. Jejich největší aktuální nevýhody jsou - nejdražší nový zdroj EE, jejich dlouhá stavba min. 10 let a jejich dlouhá životnost. U nás uvažovaný nový blok by měl být spuštěn kolem roku 2040 a ukončení provozu je plánováno někde na cca 2100. Tzn. dnes rozhodujeme o zdroji energie za 80 let. Při zrychlující se dynamice vývoje FVE a VTE, úložišť je velice pravděpodobné, že po roce 2050 budou dnešní JE zcela neekonomické a bude lepší je uzavřít. Samozřejmě provoz dnešních drahých velkých JE v letech 2070-2100 už je úplně mimo.

Kozák
18. únor 2021, 11:46

Co se týká toho životního prostředí, tak JE vytváří spoustu problémů. Nejsou to jen radioaktivní úniky z havárií, ale i běžně fungující JE vypouští radiaci a to ventilačním systémem a formou tekutých odpadů. Kdyby měly JE nahradit fosilní zdroje, tak by jich bylo tolik, že by se mnohonásobně zvyšovalo riziko havárie. Kolik by bylo Černobylů a Fukušim, to je otázka. A kolik by díky radioaktivitě vymřelo lidí je druhá otázka.

Emil
18. únor 2021, 12:04

Radiaci vypouští i běžně fungující pan Kozák např. vydechováním radioaktivního uhlíku C14. Jak je tedy vidět, bez kvantifikace toho "vypouštění" je taková informace úplně o ničem. Ve skutečnosti je prokázané, že odstavování jaderných elektráren "vypouštění radiace" naopak zvyšuje, protože náhradou je vždy zvýšená spotřeba fosilních paliv, u kterých je vyšší množství nejen vypouštěné radiace, ale hlavně se vypouští do ovzduší i jiné škodlivé látky. Např. počet obětí způsobený německým odchodem od jádra byl vyčíslen na 1100 ročně.

Kozák
18. únor 2021, 17:19

Osoba, která vydechuje radioaktivní látky je neprodukuje. V žádném případě se nechci zastávat uhelných elektráren, ale opravdu nevypouštějí více radiace, než jaderné.

Emil
18. únor 2021, 17:27

Chcete to přeložit nebo to zvládnete sám?

"Do coal-fired power stations produce radioactive waste?"

"Yes – and the waste contributes far more radiation to the environment than nuclear power stations."

"According to estimates by the US Oak Ridge National Laboratory, the world’s coal-fired power stations currently generate waste containing around 5,000 tonnes of uranium and 15,000 tonnes of thorium. Collectively, that’s over 100 times more radiation dumped into the environment than that released by nuclear power stations."

www. sciencefocus. com/science/do-coal-fired-power-stations-produce-radioactive-waste/

Vladimír Šťastný
18. únor 2021, 12:20

Pane Kozáku, bohapustě žvaníte. Do vzduchu vypouští ventilace jaderek mnohokrát přefiltrovaný vzduch, kde jsou limity radiace hluboko, ale ohromně hluboko pod hygienickým limitem. To samé platí i o tekutinách, které navíc nikam z areálu netečou, ale jsou zachytávány na BAPP.

Každé popílkové složiště elektráren, tepláren nebo provozů, které využívají spalování uhlí, září mnohonásobně více, než jaderná elektrárna.

A protože opakování je matka moudrosti, zopakuji vám, že Černobyl měl reaktory, které se dnes už nově nebudují a havárii způsobila lidská chyba, ne sama technologie. Fukušima byla smetena vlnou tsunami, která u nás splachuje všechno několikrát do roka, takže máte vlastně pravdu, u nás nemá cenu budovat ani kurník, protože ta tsunami by z něj mohla vypláchnout všechny slepičince a co ty by pak způsobily.....

Milan Vaněček
18. únor 2021, 15:40

Pane Šťastný, to snad nemyslíte vážně že JE Fukušima byla smetena vlnou tsunami. Naopak, reaktory úžasně vše přečkaly, zemětřesení i tsunami. (Stejně jako Fukušima II, vzdálená asi 11 km, taky u moře, taky zalitá vlnou tsunami.)

Ale zásadní chyba je v návrhu reaktoru, není pasivně bezpečný (selže a protaví se, když přestane fungovat nucený odvod tepla z reaktoru).

Za 60 let vývoje jaderné energetiky se vědci a technici nedokázali postavit čelem k vyřešení tohoto problému.

Zatím řešení jsou jen malé reaktory, pod 50-100 MWe. Ale ty nikdo nechce (aspoň v ČR), elektřina z nich bude totiž ještě dražší.

Emil
18. únor 2021, 15:50

Problém který nastal ve Fukušimě je vyřešený u reaktorů navržených v tomto a ne minulém století.

Kozák
18. únor 2021, 17:24

Kdyby nevypouštěly jaderné elektrárny radiaci ventilačními systémy, neměly by důvod mít komíny(neplést prosím s chladícími věžemi) aby se radiace rozptýlila po co největším území. Taky by Dukovany neměly v plánu vypouštět tekuté odpady až pod přehradu Mohleno do řeky Jihlavy, protože v přehradě se limity nebezpečně zvyšovaly. Voda tam není vhodná ke koupání a ryby k jídlu.

Emil
18. únor 2021, 17:30

Komínem se dá vypouštět jedině radiace, to dá rozum. :-)

Milan Vaněček
18. únor 2021, 17:48

Mohl by jste mi napsat jak je vyřešen? Co já vím, tak je jen oddálena doba do kdy se musí umožnit (vyřešit) odvod tepla z reaktoru aby nedošlo k jeho protavení, jako nastalo v "3 miles island" či ve Fukušimě.

Získal se jen čas, ale ne pasivní bezpečnost.

Emil
18. únor 2021, 18:16

Systémy pasivního odvodu tepla garantují minimálně 72 hodin chlazení reaktoru bez jakéhokoliv vnějšího zásahu, přičemž zbytkový tepelný výkon reaktoru po odstavení exponenciálně klesá. Je tedy dost času zprovoznit aktivní systémy nebo doplnit do nádrží vodu.

Milan Vaněček
18. únor 2021, 18:27

Souhlas, ale to není pasivní bezpečnost, to je jen oddálení problému o 3 dny. Mohou být situace kdy 3 dny stačí, mohou být situace kdy nestačí.

Ale s tím teď nic nenaděláte, vědci a technici zaspali s (resp ignorovali) s řešením problému.

Emil
18. únor 2021, 19:32

Je to pasivní bezpečnost a není to oddálení problému, je to pokrytí kritické doby, kdy je zbytkový tepelný výkon ještě vysoký, v čase +72 hodin je zbytkový výkon už jen 0,5 % původního výkonu. Situace kdy se tři dny k reaktoru nedostane ani hasič s hadicí je sama o sobě dost nepředstavitelná, když jsou přítomni přímo v elektrárně. V této krajně nepravděpodobné situaci teoreticky může po třech dnech pomalu růst teplota v aktivní zóně, která hypoteticky po další době může skončit až tavením paliva, na což projekty rovněž pamatují lapačem taveniny.

Vladimír Šťastný
19. únor 2021, 06:05

Pan Vaněček: příčina havárie reaktorů ve Fukušimě bylo zatopení dieselagregátů, které měly za úkol krmit okruhy nouzového chlazení v situaci, kdy normální napájení selže. V důsledku toho došlo k tepelné destrukci reaktorů.

Řešení tohoto problému je až průzračně jednoduché: stavebně zabezpečit diesely tak, aby do nich nemohla voda.

Vladimír Šťastný
19. únor 2021, 06:12

Kozák: Naše jaderky jsou relikty své doby, ale nikdy v nich nebyly budovány komíny kvůli tomu, aby přes ně vypouštěly něco radioaktivního kvůli většímu rozptylu. Komín v Temelíně byl určen pro malou spalovnu neradioaktivního odpadu. Ještě než byl Temelín dostavěn, od tohoto bylo upuštěno a komín ani spalovna nebyly nikdy použity.

To, co tvrdíte o Dukovanech, je dokonalý blábol protijaderných fanatiků. Každá jaderka má uzavřené okruhy svých provozních kapalin, to, co teče ven, jsou maximálně přečištěné splašky z ČOV a dešťovka, která spadne v areálu a i ta jde přes pojistné nádrže, kde se prověří, jestli něco nespláchla. Je to naprostý standard a platí i pro běžné průmyslové podniky.

Kozák
19. únor 2021, 09:50

Odpověď Vladimíru Šťastnému. Nelžete. Temelín a především Dukovany mají komíny. Dukovany mají tři. Jeden je kotelna a dva jsou pro to odsávání radioaktivního vzduchu. Každé dva bloky mají jeden. K vypouštění tekutých radioaktivních výpustí mají JE i povolení od SÚJB. Dělá se to tak, že se to hodně naředí, aby se splnily limity.

J
18. únor 2021, 10:34

Ano jsem pro huraaa jdeme stavet bioplynove stanice.

Akorat nevim cim je budeme krmit, asi se tam bude muset vozit kurovec (aspon se trosku zvedne cena dreva) a trosku pridat s tou kukurici na polich.

Nevim jestli neni lepsi tu naftu kterou se tohle vsechno produkuje pouzit rovnou v tom generatoru, mohli by jsme tomu rikat bioelektrina. Bude urcite vic bio nez ta vypestovana na polich!

Nejsem si jist zda hnede kontejnery (tim by se mela krmit ta stanice v prvni rade) dokazi zabranit devastaci poli a lesu v ramci ochrani zivotniho prostredi.

Josef
18. únor 2021, 16:40

Jo a kde k tomu jako chcete vzít suroviny. Dělat to jen z el. energie není reálné protože byste musel znásobit výrobu. I kdyby se postavilo 5 jaderných bloků do roku 2030 tak ten Váš plán je nereálný Vy vůbec nechápete ani základní problémy. Spotřeba plynu se musí nejdříve propadnout o 75% a pak se můžeme bavit o tom co s tím zbytkem.... Uvědomujete si třeba tu maličkost, že celková čistá spotřeba energií je v ČR 333 TWh ? 5 jaderných bloků vyrobí 35TWh el. energie ročně.....

ijn
18. únor 2021, 09:16

BPS nejsou nulové, ale jádro je špatné, máte v energetice velký chaos, a to je cíl.

Vinkler
18. únor 2021, 20:32

Nerozumím vaší větě. Kdo je (vy máte chaos)? Kdo má ten cíl a jaký? Můžete , prosím, osvětlit?

ijn
18. únor 2021, 21:02

Emise BPS, reakce na příspěvek p.Kozáka pod jeho 1. vstupem, je-li choas, většinou se prosadí rychle velmi špatné řešení i ve strategických odvětvých=energetice, zákon o podpoře na 20 let FVE a pevné výkupní ceny byl jeden z posledních v r.2006 končícími poslanci, doposud řádně nenapraven, extrémě profitující vlastníci FVE nezjištěni, možná to jsou ony JP nezdaněné příjmy v rozvodu uvedeny.

PetrV
18. únor 2021, 11:54

A proč ne 66,6% a to 6.6.2066 nebo 99,9%?

Kozák
19. únor 2021, 10:03

Odpověď panu Šťastnému. Lžete. Temelín i Dukovany samozřejmě mají komíny. Dukovany mají tři. Jeden je od kotelny. Dva jsou na odsávání radioaktivního vzduchu. Každé dva bloky mají jaden. Vypouštění tekutých radioaktivních odpadů povoluje i SÚJB. Jen se to hodně naředí, aby koncentrace byla v normě.

Vladimír Šťastný
19. únor 2021, 10:09

Věřte si čemu chcete, blba tady ze sebe děláte vy.

energetik
19. únor 2021, 11:07

Pan Kozák má pravdu, v Dukovanech jsem byl a komínů je tam spousty a to zapomněl ještě na diesely. Těžko jejich existenci můžete popřít, když jsou vidět i na fotomapách a propagačních fotografiích. Navíc provozovatel JE tyto výpusti radioaktivních látek popisuje i na svém webu a dokumentech:

Uvolňování radioaktivních látek do životního prostředí bude realizováno plynnou formou a kapalnou formou.

Kapalné výpustě budou uváděny do životního prostředí prostřednictvím nových odpadních řadů ústících do vodní nádrže Mohelno na řece Jihlavě. Před jejich uvedením do životního prostředí projdou radiologickou kontrolou, budou zředěny pomocí neaktivních technologických odpadních vod a přečištěnými splaškovými vodami v plánované jímce odpadních vod. Homogenizace výpustí bude zajištěna promísením v turbínách vodní elektrárny Mohelno a častým přečerpáváním vody do vodního díla Dalešice.

Záměrně je tedy do ceny Dukovan zapomínáno započíst výstavbu Mohelna a Dalešic nejen z důvodu vyrovnávání zátěže ale také poskytují vodu a ředí kapalné odpady a bez kterých by se JED neobešel.

Plynné výpustě budou uvedeny do životního prostředí přes ventilační komíny případně chladící věže, které budou umístěny v blízkosti míst (v rámci budoucího STP NJZ EDU), ze kterých jsou uvolňovány radioaktivní látky EDU1-4.

A občas z komínu na střechu i vypadne něco "většího" méně naředěného, aniž by byl někdo schopný zdůvodnit nebo přiznat jak k tomu došlo: https://tn.nova.cz/clanek/poplach-v-jaderne-elektrarne-na-strechu-temelina-unikla-radiace.html

Jo, měli jste ty výpusti zaústit do chladících věží, nebyly by tak veřejnosti na očích a pára by je vynesla výše a naředila a nepadalo by vám to hned zpět na střechu. Pokud by vám to tedy "nekazilo" chladící vodu.

Blbce si dělejte z odstaních na osel.cz, tam vám to možná budou žrát.

Miloslav Černý
19. únor 2021, 10:50

Žádná sebedokonalejší technologie lidmi sestrojená nebyla na 100 procent nikdy bezpečná, i když se poučila s chyb předešlých. Lidský faktor pro jejich provoz zatím nikdo nevyřešil (úmyslný pád letadla způsoben profesionálním pilotem v Alpách) No havárie takového JEDU na malém území jako je Česko a okolních států nelze vůbec srovnat např. s Ruskem. Proto je třeba s takovou monstrózní technologii jako je JEDU počítat se všemi krajními možnostmi, i když to bude v těch počátcích s jakéhokoli hlediska v začátcích nepříznivé. Je to otázkou také výzvy a odhodlání řešit věci.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se