IRENA: Pro udržení 2° limitu je nutné šestinásobné urychlení rozšiřování obnovitelných zdrojů

DomůObnovitelné zdrojeIRENA: Pro udržení 2° limitu je nutné šestinásobné urychlení rozšiřování obnovitelných zdrojů

Podle dlouhodobého energetického výhledu Mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii (IRENA) je nutné, aby se rychlost globálního rozšiřování využívání obnovitelné energie zvýšila minimálně šestkrát. Takovým tempem by bylo dosaženo omezení nárůstu globální teploty o 2 °C. Obnovitelné zdroje by v takovém scénáři tvořily 2/3 celkové konečné spotřeby energie a 85 % výroby elektřiny v roce 2050.

Zpráva IRENA hovoří o tom, že pokud by byla rychlost rozšiřování využívání obnovitelné energie zvýšena alespoň šestkrát, tak by bylo dosaženo omezení nárůstu globální teploty o 2 °C. Také by ale, ve srovnání se současným předpokládaným vývojem, globální ekonomika vzrostla o 1 %. Globální blahobyt, včetně například zdravotních benefitů spojených se snížením znečištění ovzduší a klimatických dopadů, by se pak zvýšil o 15 %.

Podle tohoto výhledu může zvýšení investic do energetických systémů o 30 % ve prospěch obnovitelné energie a efektivity do roku 2050 vytvořit více než 11 milionů pracovních pozic v energetickém sektoru. Tento trend by podle agentury naprosto vyrovnal ztráty pracovních pozic v průmyslu fosilních paliv.

„Transformace nepodpoří pouze klimatické cíle, bude mít také pozitivní sociální a ekonomické dopady po celém světě, vyvede miliony [lidí] z energetické chudoby, zvýší energetickou nezávislost a podpoří udržitelný růst pracovních míst.“

Adnan Z. Amin, generální ředitel IRENA

Obnovitelné zdroje energie a energetická účinnost mohou významně snížit objem emisí CO2 v oblasti energetiky. Zdroj: IRENA, Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050

Současné aktivity nestačí

Současné plány vlád nedosahují potřebného snížení emisí. Při současném vývoji by svět vyčerpal „rozpočet CO2“ v energetice pro 2°C scénář během méně než 20 let. Fosilní paliva by pak energetickému mixu dominovala až do roku 2050. Energetický výhled popisuje energetický systém, kde OZE tvoří 2/3 celkové konečné spotřeby energie a 85 % výroby elektřiny do roku 2050. Nyní je podíl OZE 18 % na celkové konečné spotřebě energie a 25 % ve výrobě elektřiny. Zpráva zdůrazňuje, že klíčovým nástrojem zvyšování podílu OZE v globálním energetickém mixu bude elektrifikace, a tedy využívání obnovitelných zdrojů k výrobě elektřiny.

„Pokud máme světovou energetiku dekarbonizovat dostatečně rychle, abychom se vyhnuli nejzávažnějším dopadům klimatické změny, tak obnovitelné zdroje musí tvořit alespoň dvě třetiny globální energetiky do roku 2050.“

Adnan Z. Amin, generální ředitel IRENA