IRENA: Zdvojnásobení podílu OZE v Evropské unii do roku 2030 je ekonomicky efektivní

DomůObnovitelné zdrojeIRENA: Zdvojnásobení podílu OZE v Evropské unii do roku 2030 je ekonomicky efektivní

Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii (IRENA) zveřejnila zprávu, ve které zkoumala perspektivy obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii. Hlavním závěrem zprávy je, že by EU mohla ekonomicky efektivně dosáhnout do roku 2030 podílu výroby z OZE na konečné spotřebě až 34 %. Díky investicím v řádech desítek miliard EUR ročně by pak v roce 2030 mohl instalovaný výkon větrných elektráren činit 327 GW spolu s 270 GW výkonu v elektrárnách solárních.

IRENA (International Renewable Energy Agency) v minulém týdnu vydala zprávu, vyžádanou Evropskou komisí, hodnotící perspektivy obnovitelných zdrojů v EU. Dle závěrů zprávy by bylo možné do roku 2030 zvýšit podíl výroby obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě na 34 %, což je dvojnásobek oproti roku 2016, přičemž očekává, že by toto zvýšení mělo pozitivní ekonomický dopad. Rozvoj OZE by si dle IRENA vyžádal roční investice ve výši 62 miliard EUR, očekávané roční úspory (zahrnující ceny energií a náklady na zdraví a životní prostředí) pak agentura odhaduje mezi 44 a 113 miliardami EUR.

„Již desetiletí je Evropa díky ambiciózním dlouhodobým cílům a opatřením v popředí globálního rozvoje obnovitelných zdrojů energie. S novou, ambiciózní a dosažitelnou strategií pro obnovitelné zdroje může Evropská unie zajistit tržní jistotu pro investory, posílit hospodářství a zaměstnanost, zlepšit zdraví a dát se na cestu dekarbonizace, která je v souladu s klimatickými cíli,“ uvedl Adnan Z. Amin, generální ředitel IRENA.

Zpráva zdůrazňuje, že všechny členské státy EU mají dodatečný nákladově efektivní potenciál pro obnovitelné zdroje energie, přičemž poukazuje na to, že možnosti v oblasti vytápění a chlazení představují více než jednu třetinu dalšího potenciálu obnovitelné energie. Navíc bude k dosažení dlouhodobých cílů EU v oblasti snižování emisí oxidu uhličitého třeba realizovat všechny možnosti pro obnovitelnou energii v dopravě.

Růst instalovaného výkonu OZE

Využití potenciálu OZE by dle jednoho z dalších závěrů zprávy znamenalo 327 GW instalovaného výkonu větrných elektráren (o 97 GW více než bez dodatečných investic) a 270 GW instalovaného výkonu solárních elektráren (o 86 GW více než bez dodatečných investic).

„Zpráva potvrzuje naše vlastní vyhodnocení, a sice, že náklady na obnovitelné zdroje energie se v posledních několika letech značně snížily, a proto musíme nové skutečnosti zvážit při nadcházejících vyjednáváních o finalizaci evropských opatření pro obnovitelné zdroje,“ řekl Miguel Arias Cañete, eurokomisař pro energetiku a opatření v oblasti klimatu.