Modernizační fond: V projektech za bilion je největší poptávka po podpoře malých obnovitelných zdrojů