Nový projekt v Rakousku ověří možnosti Power to Gas

DomůObnovitelné zdrojeNový projekt v Rakousku ověří možnosti Power to Gas

Nový projekt, částečně financovaný rakouským ministerstvem, si klade za cíl ověřit možnosti společného skladování zemního plynu se směsí vodíku. Technologie převádějící energii obnovitelných zdrojů na plyn a jeho následné uschování v existujících zásobnících skrývá velký potenciál. Pro další rozvoj obnovitelných zdrojů a snižování emisí CO2 se tak možnost využívat současnou plynovou infrastrukturu stává velmi důležitou.

Na cestě k Power to Gas

Vzhledem k neustále rostoucímu množství energie z obnovitelných zdrojů s nestabilní produkcí, roste poptávka po ukládání přebytečné energie z větrných a fotovoltaických elektráren. Jako jedna ze slibných technologií budoucnosti působí i převod elektřiny na plyn, takzvaný systém Power to Gas (P2G). Zde se přebytečná elektřina využívá při elektrolýze na výrobu vodíku a jeho následné konverzi na běžně užívaný plyn. Vyrobený plyn lze poté klasicky skladovat v podzemních zásobnících, nebo rozvádět skrze existující plynovodní síť.

Projekt byl z větší části financován z Rakouského fondu. Zdroj: UNDERGROUND.SUN.STORAGE

Unikátní kombinace vodíku s plynem

Využití energie ze slunce k výrobě plynu skrze technologii Power to Gas. Zdroj: UNDERGROUND.SUN.STORAGE

V hornorakouském Pilsbachu se 5. října konalo oficiální otevření projektu nazvaného Underground Sun Storage, který je prvním evropským projektem, kombinujícím skladování směsi vodíku a zemního plynu. Cílem projektu je do roku 2016 ověřit možnosti společného skladování směsi zemního plynu a až 10 % vodíku v existujících plynových zásobnících.

Celý projekt přitom počítá jak s laboratorními testy a simulacemi, tak i reálným testováním na stávající infrastruktuře a plynových zásobnících. Výzkum bude navíc doprovázen i analýzou celého životního cyklu zařízení, hodnocením ekonomických a právních podmínek a celkovým posouzením rizik. Výsledky tohoto projektu by následně měly být použity pro vytváření dalších modelových projektů po celém světě.

Peníze od státu i soukromníků

Financování projektu bylo z části zajištěno Rakouským klimatickým a energetickým fondem ministerstva dopravy, inovací a technologií. Celkové náklady na projekt se odhadují ve výši 4,5 milionů eur. Ministerstvo na projekt vyčlenilo podporu ve výši 2,8 milionů eur. Zbytek financí zajišťují spolupracující společnosti a vědecké instituce z Rakouska i zahraničí.

Oficiálního zahájení se kromě zástupců energetických firem, akademiků a lokálních autorit účastnil i rakouský ministr dopravy, inovací a technologií Alois Stöger.

Slavnostního stříhání pásky se účastnili zástupci fondu, ministerstva i spolupracujících společností. Zleva: Theresia Vogel, Alois Stöger a Markus Mitteregger. Zdroj: UNDERGROUND.SUN.STORAGE

„Výzkumná zařízení jako je i toto, jsou významným přínosem pro rozvoj technologií energetiky z obnovitelných zdrojů.“ prohlásil ministr Alois Stöger

Projekty spojené s technologií P2G jsou v současnosti velmi oblíbené a v budoucnu o této technologii zřejmě ještě hodně uslyšíme. Objevují se však i negativní názory, zmiňující nízkou účinnost a neustálou řadu technických problémů.  Projekt Underground Sun Storage je proto velmi přínosný a ukáže, jestli má tato technologie opravdu šanci stát se masově užívanou.