Obnovitelné zdroje ve Spojeném království vyrobily v druhém čtvrtletí třetinu elektrické energie