Domů
Obnovitelné zdroje
Pomalý rozvoj trhu s PPA v některých státech EU může ohrozit rozvoj OZE
Obnovitelné zdroje energie
Zdroj: TAFE SA TONSLEY / Creative Commons / CC BY 2.0

Pomalý rozvoj trhu s PPA v některých státech EU může ohrozit rozvoj OZE

Obchodníci angažující se na pobaltském trhu s elektřinou hlásí nedostatečnou likviditu trhu s PPA dohodami (Power Purchase Agreement neboli dlouhodobé smlouvy o dodávce elektřiny). Likvidita trhu poklesla s ohledem na pokles velkoobchodních cen elektřiny a snižující se motivaci odběratelů zavázat se na delší časový horizont k odběru elektřiny za předem stanovenou cenu vyhovující i výrobci. 

Rozvoj trhu s PPA dohodami v některých členských státech EU vázne. Přestože celkově trh, z pohledu celé EU, výrazně roste, tak jsou zřetelné diametrální rozdíly mezi jednotlivými státy. V loňském roce, jak jsme dříve informovali, vzrostl evropský trh s PPA o 40 % na celkových 16,2 GW. Průměrná prodejní cena elektřiny skrze PPA dohody dosáhla za celý rok na 58 EUR/MWh, přičemž na počátku roku odhady hovořily o 80 EUR/MWh.

Požadavky investorů a provozovatelů zdrojů na cenu se liší v závislosti na lokaci a typu zdroje. Nejvíce dlouhodobých dohod bylo uvařeno v Německu a Španělsku. V každé z těchto zemí to bylo 41 smluv. V porovnání s ČR jsou ale na severu Německa lepší povětrnostní podmínky a ve Španělsku zase podstatně lepší osvitové podmínky. Ve srovnání pak investoři v Německu nebo Španělsku mohou požadovat nižší cenu elektřiny – vyrobí totiž větší objem energie.

Náročnost nabídky dlouhodobých kontraktů je značná

Typy PPA dohod se rovněž různí – mohou být takzvané pay-as-produced (platba dle výroby, diagram dodávky není definován) nebo pay-as-contracted (platba podle sjednaného diagramu). Cena druhého zmíněného typu bude vyšší, jelikož se výrobce zavazuje k dodávce předem stanoveného diagramu. Čítá ale vyšší rizika – porucha zdroje nebo v případě obnovitelných zdrojů také horší klimatické podmínky (ať už povětrnostní nebo osvitové).

Problematickou stránkou jsou obchodní podmínky. Smlouvy jsou ze své podstaty dlouhodobého charakteru. Investoři tedy hledají protistranu, u které je předpoklad, že dokáže odebrat nasmlouvané množství energie a za toto odebrané množství zaplatit dohodnutou cenu po dobu dalších například 10 let.

Odběratelé bývají zejména z řad průmyslu (nicméně ne výlučně, zájem o PPA mají i banky a další), který je však v současnosti na půdě EU pod tlakem. Na straně výrobce je potřeba důvěryhodného partnera, který se nebude snažit smlouvu vypovědět v momentu, kdy budou podmínky na trhu výhodnější.

Zastřešit to pak celé musí obchodník s elektřinou, který jednak vytváří pro odběratele odběrový diagram – dokoupí rozdíly mezi odběrem odběratele a výrobou obnovitelného zdroje, ale také zahrnuje do ceny pro odběratele další náklady a moderuje požadavky odběratele s požadavky výrobce.

Mezi další zmíněné náklady obchodníka se řadí například náklad na odchylky, výpadky nasmlouvaného zdroje a další. Připomeňme, že výroba obnovitelných zdrojů je odvislá od aktuálních povětrnostních podmínek. Pokud jsou předpoklady výroby odlišené od skutečnosti, vzniká rozdíl označovaný v jako odchylka. Pří pohledu na cenu odchylek v letošním roce v ČR zjistíme, že nezřídka přesáhla hodnotu 100 tis. CZK/MWh. Pro srovnání – cena komodity pro domácnosti se pohybuje aktuálně okolo 3,2 tis. CZK/MWh bez DPH. Nabídka PPA tedy není pro žádnou stranu bez rizika.

Ohrožení klimatických ambicí?

„Pokud nebudou PPA dohody a nebude zavedena vládní podpora, bude soukromý kapitál realizovat své investice [do OZE]?“ vznesl řečnickou otázkou finanční ředitel Veiko Raim z estonské společnosti Enefit Green.

Zástupce švýcarské společnosti Alpiq, které obchoduje s energiemi rovněž v ČR, pak dodal, že klimatické ambice pobaltských států nejsou v souladu se stávajícími podmínkami na trhu.

To může být rovněž případ ČR, alespoň tedy v případě ambicí rozvoje fotovoltaických elektráren (FVE). PPA je v ČR jako šafránu a FVE  jsou dosud podporovány pouze skrze investiční dotace. Investiční dotace však nemusí stačit k tomu, aby byla zajištěna ekonomika projektů i s ohledem na  jejich financování a požadavky na rentabilitu vlastního vloženého kapitálu.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(7)
intfor
30. březen 2024, 13:52

"Pokud nebudou PPA dohody a nebude zavedena vládní podpora..." Rizika spojená s PPA u nestabilních zdrojů a vysoce proměnlivých cen jsou vysoká. Takže zase jde o to, aby to někdo jiný zadotoval a případná rizika pokryl.

Martin
30. březen 2024, 14:19

¨Tady někde tak ani o nelikvidnost trhu, ani o dotace, ale především o nenažranost výrobců. Oni by totiž chtěli mít garantovanou cenu min. na 5 let ideálně za pásmovou cenu, za kterou se obchoduje na trhu a samozřejmě, že na veškerou výrobu a ještě se 100% odchylkou bez jakýchkoli sankcí v případě nízké nebo naopak velmi vysoké výroby :)

80 EUR/MWh na 5 let jim bylo málo, při 70ti si řekli, že to ještě půjde nahoru a když už se nabídka pohybuje pod 60ti EUR/MWh tak už si stěžují na nelikvidnost trhu atd atd .... :D

Takže asi tak

minduton
30. březen 2024, 16:16

Ano, a kde je ten Krčmář co vyřvával, že se o PPA produkty z fotovoltaik průmysl popere? Jo, popere, ale jen pokud bude "ekologická" elektřina dražší třebas jen o +50 Kč/MWh, jinak na to kadí pes, protože za víc ta trocha víc zelené barvy v marketingu fabrik nestojí. Peníze jsou až na prvním místě, jako vždycky. A že najít vola, co převezme u takovýho výplodu odchylku zbytkového diagramu, to bude taky čím dál těžší.

Jinak 58 EUR/MWh je ještě hodně, za březen je vážená cena dodávky kompletního výkonu z FVE pod 55 EUR/MWh. A směrem do léta to padne ještě pod 45 EUR/MWh, takže je otázkou, zda to za celý rok hodí 58 EUR/MWh.

Pravoslav Motyčka
30. březen 2024, 18:57

Ceny elektřiny jsou jen o nabídce a poptávce , díky cenovému šoku prudce klesla poptávka a nabídka klesla méně , takže ceny padají , příští rok bude situace opačná poptávka poroste a nabídka bude dál klesat , protože 60 EUR /MWh za to vyrábět elektřinu nikdo se ziskem to je příliš velká výzva. Elektrárny budou krachovat.

Xoor
31. březen 2024, 19:41

celá léta tady byla elekřina kolem 30-40EUR /MWh a nikdo nekrachoval....

Emil
31. březen 2024, 20:29

Ale povolenka stála 5 Euro...

intfor
31. březen 2024, 21:30

Při dnešní ceně povolenky 62 EUR/t by uhelným elektrárnám tahle cena elektřiny nestačila ani na povolenku.

(Paro)plynové potřebují na povolenku při dnešní ceně tak 25EUR/MWh, uhelné tak 55-70EUR/MWh. Jak by asi mohli prodávat elektřinu za 30-40EUR/MWh a nezkrachovat?

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se