Domů
Elektřina
Evropský trh s PPA trhal rekordy, jejich počet vzrostl o 66 %. Český trh se teprve rozvíjí
Solární elektrárna Zdroj: Unsplash
Zdroj: Unsplash

Evropský trh s PPA trhal rekordy, jejich počet vzrostl o 66 %. Český trh se teprve rozvíjí

Evropský trh s dlouhodobými smlouvami o přímém prodeji elektřiny (PPA, anglicky Power Purchase Agreement) v loňském roce vzrostl při zohlednění instalovaného výkonu o 40 % (na celkových 16,2 GW) a o 66 % při zohlednění počtu uzavřených smluv (na celkových 272). Průměrná prodejní cena elektřiny za celý rok se ustálila na 58 EUR/MWh, přičemž na konci loňského roku se již pohybovala kolem 50 EUR/MWh. Trh s PPA smlouvami je v České republice zatím v zárodku, přesto by se mohl brzy začít rozvíjet. 

Evropský trh zažil v pokrizovém období rekord v počtu uzavřených PPA smluv i rekord v objemu zasmluvněného výkonu, vyplývá ze zprávy společnosti PexaPark. Obliba PPA smluv vzrostla díky zájmu o zajištění stabilních cen dodávek elektřiny, jelikož PPA s fixní cenou chrání odběratele před výkyvy v cenách elektřiny na trhu, zájmu o nižší než tržní cenu elektřiny a v neposlední řadě díky snaze odběratelů plnit korporátní ESG cíle.

Růst objemu PPA kontraktů podle výše zasmluvněného instalovaného výkonu. Zdroj: Pexapark

Snahu plnit korporátní ESG cíle lze vysledovat mimo jiné na poměru korporátních PPA (tj. smluv, kde na straně kupujícího není obchodník s elektřinou, ale obchodní společnost využívající elektřinu pro vlastní spotřebu). Ty tvořily přesně 80 % všech uzavřených PPA smluv.

Co je PPA smlouva (Power Purchase Agreement)?

Power purchase agreement (PPA) v energetice je smlouvou o přímém prodeji elektřiny mezi prodávajícím (výrobce elektřiny, nejčastěji z obnovitelných zdrojů) a kupujícím (v kontextu korporátních PPA společnost, která elektřinu nakupuje pro vlastní spotřebu). PPA smlouvy mohou mít řadu podob - může se jednat o fyzické PPA, které pokrývají i fyzickou dodávku elektřiny, nebo virtuální PPA, které jsou především finančním zajištěním proti volatilitě na velkoobchodních trzích s elektřinou. V posledních letech se o PPA hovoří nejčastěji v souvislosti s výstavbou nových obnovitelných zdrojů, které si prostřednictvím dlouhodobých PPA zajišťují prodej elektřiny a pokrytí investičních nákladů.

Loňský rok byl z pohledu PPA významný především poklesem prodejní ceny elektřiny. Za účelem jejího odhadu sestavuje společnost Pexapark index PEXA EURO Composite, který klesl z cca 80 EUR/MWh na počátku roku 2023 až k 50 EUR/MWh na konci roku. V průměru za celý rok pak cena elektřiny dosahovala 58 EUR/MWh. Pokles tak v zásadě kopíroval pokles na velkoobchodních trzích, který je pro spotřebitele alternativou k nákupu elektřiny.

Největšími trhy Německo a Španělsko. V České republice je kontraktů minimum

V loňském roce bylo s ohledem na PPA nejvíce rušno na německém a španělském trhu. Na obou trzích Pexapark eviduje uzavření celkem 41 smluv typu PPA. V obou zemích byla prostřednictvím PPA zajištěna dodávka elektřiny ze zdrojů o instalovaném výkonu cca 3,7 GW.

V České republice se trh s PPA teprve postupně rozvíjí. Veřejně dostupné informace jsou o dvou korporátních PPA. Prvním je korporátní PPA uzavřená mezi společností Ambient Energy (v pozici výrobce/dodavatele) a společností ŠKO-ENERGO (odběratel). Druhým pak je kontrakt, kterým si zajistil dodávku Jarošovský pivovar.

Větrná elektrárna. Zdroj: Unsplash

Pro uzavírání PPA v českém prostředí obecně nejsou stanoveny žádné legislativní překážky. Problémem je tak spíše absence nových projektů obnovitelných zdrojů a často odlišná představa prodávajícího a kupujícího o ceně dodávky elektřiny.

Situace v České republice se ovšem může brzy změnit. Po několikaleté pauze byla opět zavedena provozní podpora pro větrné elektrárny. Přestože stále nebyla zavedena provozní podpora pro solární elektrárny, po řadě let se staví také solární parky velkého rozsahu, a to díky investiční podpoře z Modernizačního fondu. Vzhledem k absenci provozní podpory může být pro tyto projekty zajištění prodeje formou PPA jednou z reálných možností.

Dalšímu rozvoji by mohla pomoci také evropská legislativa. Ta se má v rámci nové podoby trhu s elektřinou zaměřit, mimo jiné, na podporu uzavírání PPA smluv. Evropská unie by měla například zveřejnit standardizovaný a vyvážený návrh PPA smlouvy, který by usnadnil vyjednávání o smlouvě a snížil tak náklady na uzavření smlouvy. Odběratelé by také měli získat možnost se sdružovat za účelem uzavírání PPA smluv (pooling of demand).

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(18)
Petr Hariprasad Hajič
13. únor 2024, 09:57

PPA způsob nakupování může být vhodný například pro bateriová úloiště, nebo pro výrobu vodíku. Tj. tam, kde lze energii skladovat a je v podstatě jedno, kdy se dodávka spotřebuje. Mohla by z toho vzejít celkem zajímavá symbióza.

Bob
13. únor 2024, 11:04

Pro bateriová úložiště možná ano.

Pro výrobu vodíku spíše ne. Aby co nejlépe vycházela ekonomika elektro lyzérů, potřebují nejlépe stálou dodávku elektřiny 365*24 hodin ročně. To OZE z VtE a tím méně FVE nemůže zajistit ani přes PPA a to ani náhodou.

Kromě toho ty ceny. U nás aukce na elektřinu z VtE 146 €/MWh, Německo na tento rok max. cena pro pozemní solární elektrárny na 73,7 EUR/MWh.

To by asi nebyla vhodná cena pro výrobu vodíku a proč by šli níže, když mohou mít zaručeny tyto částky?

To už bych si spíše dovedl představit dlouhodobou smlouvu s nějakou (už zaplacenou) JE, která může stále dodávat za cca 50 €/MWh.

Petr Hariprasad Hajič
13. únor 2024, 14:08

Obávám se, že vám dnes už nikdo za 50 € MWh neprodá. A to ani smluvně. Nové bloky JE budou pořád dražší a provoz taky.

Ale nechám se překvapit.

Bob
13. únor 2024, 14:31

Já psal o původních blocích Dukovan a Temelína a tam se spekulovalo o výrobní ceně cca 40€/MWh. Pro případ, kterým zde hrozí, že v létě JE "převálcují" FVE. JE se pak finančně zahojí přes zimu. Zvláště, když nebude foukat, půjdou ceny hodně nahoru.

Ovšem, kdyby chtěli stálou dodávku z OZE, nedostali by se určitě ani pod 150€/MWh, protože by se musela aplikovat mezi OZE a výrobu vodíku dost velká krátkodobá akumulace.

No a vyrábět vodík elektřinou vyrobenou ze ZP je úplný nonsens.

Omega
7. únor 2024, 15:07

První PPA je v ceně nejméně 1900kČ/MWh (76 EUR/MWh)

Druhá PPA je FVE na střeše, na kterou potřebovali doložit papíry pro bankovní půjčku.

A ani jedna neřeší časový rozdíl mezi výrobou a spotřebou.

Asi nejsem správný cíl pro PPA, protože pro mě dodávka energie znamená dostat ji když ji potřebuju v objemu co potřebuju.

PPA jede stylem nakup vše co jsme schopni dodat v době kdy jsme schopni dodat - což se mi nezdá výhodné.

Milan Vaněček
7. únor 2024, 15:26

Když je / bude cena pod 50 EUR/MWh, tak to výhodné je.

Cituji: index PEXA EURO Composite, který klesl z cca 80 EUR/MWh na počátku roku 2023 až k 50 EUR/MWh na konci roku.

Omega
7. únor 2024, 15:44

Kdy je pro mě výhodné nakoupit elektřinu, pro kterou v dané době nemám využití a prodejní cena v dané době je nižší, než za kolik jsem ji nakoupil?

Milan Vaněček
7. únor 2024, 15:53

Pro Vás asi nikdy, to je pro některé podniky, které si nemohou dovolit/ nechtějí platit předraženou elektřinu.

minduton
8. únor 2024, 09:16

PPA si mohou dovolit velcí odběratelé a to pouze v omezené míře, kdy to "jakože" nebude mít velký vliv na charakter odběrového diagramu. Ale i tak bych byl velice obezřetný, být tím obchodníkem, co bude svolný jim vykrýt zbytek odběrového diagramu (po ořezu o ty PPA). Tam už budou citelně narůstat náklady na odchylku a tím nemyslím krátkodobou vnitrodenní odchylku, ale i tu sezonní. Už letos nebo příští rok bude prostě problém se zbavit přebytečné elektřiny ve slunných jarních a letních polednách, budou záporné ceny. Jinak 58 EUR/MWh je dobrá střela mezi oči, za tuhle cenu se nevyplatí stavět FVE, leda s nějakou investiční dotací 30+%.

Milan Vaněček
7. únor 2024, 15:53

Pro Vás asi nikdy, to je pro některé podniky, které si nemohou dovolit/ nechtějí platit předraženou elektřinu.

Ivan Novák
7. únor 2024, 16:08

PPA pro nahodilé zdroje přenáší náklady na regulaci na zbývající část trhu. Neboli, kdo to nemá, zaplatí víc, než kdyby PPA pro výrobu z OZE neexistovaly. To je celé.

Pravoslav Motyčka
7. únor 2024, 19:07

To je relativní výkon FVE má určitou predikci a spotřeba elektřiny také z toho vám vznikne výroba v regulovatelných zdrojích. Takže když to dobře naplánujete nemáte náklady na regulaci. Spíše ušetříte palivo. Další vlastností OZE je to , že nejdou vypínat a nebo je to neekonomické ,takže ve výsledku snižují cenu silové elektřiny v některých hodinách dne nejvíce v noci a odpoledne. A tím vlastně šetříte na druhou stranu úpravy sítí pro ně stojí peníze a tím zase ztrácíte a také dotace ,které jim platíte , takže ve výsledku je to asi negativní. Jenže pokud u nás nebudou provozní dotace , pak se naistaluje nějaký počet OZE , pro to se upraví sítě , investiční dotace také odeznění a zůstane v nějakých hodinách ta levnější elektřina. Sice celkově stojí OZE více než uhlí , ale tu elektřinu z uhlí Vám levně také nikdo neprodá , takže je to jedno. Drahá je ideologie , že 100% výroby má být z OZE , ale ty samotné zdroje pokud se nasadí v rozumném množství zase tak drahé nejsou.

Bob
7. únor 2024, 20:37

FVE a VtE jdou vypnout velmi jednoduše. Taky proto má každá FVE do 100 kWp dálkově ovládané vypnutí a nad 100 kWp dálkové plynulé ovládání.

Jde to rozhodně jednodušeji, než Vámi uvedené uhelná elektrárna s roztopeným a natlakovaným kotlem. Pokud by šlo např. o vypnutí mezi 10- 16 hod kvůli FV, není to ani technicky možné. To přejde do "teplé zálohy". To znamená, že se topí s nižší dodávkou paliva a nevyrábí se elektřina.

Pokud jde o elektrárnu vodní průtočnou (většina našich VE), tam to sice jde, ale provádí se to tak, že voda odchází přepadem, místo toho, aby šla přes turbínu. Takže se nic neušetří.

Miloslav Černý
8. únor 2024, 19:38

Tyhle problémy lze tlumit do značné míry akumulací všeho druhu. Min. 5GW lze akumulovat v minuloszi naplánovaných přečerpávaček ve vhodných lokalitách. Přínos by byl samozřejmě také hlavně v akumulaci vody pro období sucha, kterých budem stále častěji čelit s tím zrychleným oteplováním. Kosmetické úpravy nám moc nepomohou, chce to větší odvahu, ale ne v podobě kotraverzního hlavně drahého velkého jádra s nejistým dlouhodobým potřebným provozem pro návratnost vložených mamutích investic.

Jan Kopecký
10. únor 2024, 09:11

kdy už přestanete s tím nesmyslem že oteplování znamená míň srážek?

minduton
8. únor 2024, 09:08

A hňupa k tomu, co převezme odchylku, našli rádcové, našli?

Pravoslav Motyčka
7. únor 2024, 21:02

Ale ano , ale vyjádřil jsem se kostrbatě , když máte FVE a cena elektřiny musí spadnout níže aby se Vám vyplatilo jí vypnout kdežto u uhlí je to jasné pod cenou paliva + povolenky prostě nevyrábíte.

Bob
7. únor 2024, 22:01

To jistě ano.

Ale uhelná elektrárna nejde zapnout ráno, než začne svítit, vypnout od dopoledne do odpoledne, zapnout na večerní špičku a na noc zase vypnout.

A pokud je nucena regulovat pomocí teplých záloh, tak to dále prodraží její provoz a emisí se stejně moc neušetří.

Kromě toho, pokud bude síť přetížená nadbytkem elektřiny, tak Vám tu FVE vypnou dálkově.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se