Větrné elektrárny loni vyrobily v USA poprvé více energie než vodní elektrárny

DomůObnovitelné zdrojeVětrné elektrárny loni vyrobily v USA poprvé více energie než vodní elektrárny

V roce 2019 vyrobily v USA větrné elektrárny poprvé více elektrické energie než vodní elektrárny. Vítr tak v USA mezi obnovitelnými zdroji dosáhl prvenství, které bylo po několik desetiletí drženo vodními elektrárnami.

Roční výroba elektrické energie z větrných elektráren byla ve Spojených státech v loňském roce 300 TWh, což bylo o 26 TWh více než výroba vodních elektráren. Instalovaný výkon větrných elektráren průběžně rostl během posledního desetiletí zejména díky prodloužení daňových úlev, tzv. Production Tax Credit (PTC).

Výroba vodních elektráren se v posledním desetiletí podle dat americké vládní agentury U.S. Energy Information Administration pohybovala mezi 250 a 320 TWh a jejich instalovaný výkon rostl jen nepatrně.

Výroba vodních a větrných elektráren v USA mezi lety 2001 a 2019. Zdroj: EIA

Roční změny ve výrobě vodních elektráren odrážejí změny v množství srážek a odtoku vody. Změny počasí ovlivňují i výrobu elektrické energie z větrných elektráren, ale stálý meziroční přírůstek instalovaného výkonu tyto změny potlačil.

Koncem roku 2019 byl instalovaný výkon větrných elektráren v USA 103 GW, z toho 77 % bylo instalováno během posledního desetiletí. Instalovaný výkon vodních elektráren je v USA zhruba 80 GW a většina zařízení je v provozu několik desetiletí. Pouze 2 GW výkonu byly přidány během posledního desetiletí, z toho část tvořily již vybudované vodní přehrady, ke kterým byly dodatečně vystavěny vodní elektrárny.

Instalovaný výkon větrných elektráren předčil výkon vodních elektráren již v roce 2016. Nejstarší větrná elektrárna v USA, která je stále v provozu, začala vyrábět energii v roce 1985. Nejstarší vodní elektrárna stále v provozu se pak datuje k roku 1891.

Průměrný koeficient využití instalovaného výkonu vodních elektráren se v USA pohyboval v letech 2009 až 2019 mezi 35 a 43 %. Pro větrné elektrárny byly hodnoty pro stejné časové rozmezí od 28 do 35 %.

Koeficient využití instalovaného výkonu vodních a větrných elektráren v USA mezi lety 2015 a 2019. Zdroj: EIA