EIA: 90 % spotřebovaného plynu v USA v roce 2018 pocházelo z domácí produkce