Emise energetického sektoru USA klesly nejníže za posledních 22 let. K poklesu emisí napomohly zejména nízké ceny zemního plynu a rozvoj obnovitelných zdrojů. Plynové elektrárny díky levnému plynu vytlačují z trhu elektrárny spalující uhlí.

Podle Energetické agentury USA byly loňské emise dokonce o 21 % nižší než v roce 2005. Celkové emise poklesly na hodnotu 1925 mil. tun CO2 a k meziročnímu poklesu došlo i ve srovnání s rokem 2014, kdy se celkové emise pohybovaly nad hodnotou 2050 mil. tun CO2.

K poklesu emisí dochází i přes to, že spotřeba elektřiny je v posledních letech relativně stálá. Tomu napomáhají mimo jiné energeticky úsporná opatření, která zajišťují stálou spotřebu elektřiny i při růstu počtu obyvatel.

Sektor výroby elektřiny prochází zásadní změnou, kterou umožnily nízké ceny plynu způsobené jeho přebytkem. Díky tomu se zemní plyn na výrobě elektřiny významněji prosazuje a vytlačuje výrobu elektřiny z uhlí, jehož podíl během posledních deseti let klesl z 51 % na 34 %.

Porovnání plyn a uhlí na výrobě elektřiny USA
Srovnání výroby elektřiny z uhlí a plynu v USA Zdroj: eia.gov

Pokles americké výroby elektřiny z uhlí vyplnil zejména zmíněný zemní plyn, jehož podíl se během stejného období zvedl o 14 % na téměř třetinu. Druhou část poklesu výroby elektřiny z uhlí nahradily obnovitelné zdroje energie, které zvýšily svůj podíl o 5 % a nyní produkují 13 % elektřiny v USA.

Podíl uhlí na výrobě elektřiny bude dále klesat

Pokles výroby z uhlí bude zřejmě nadále pokračovat, minulý měsíc jedna z amerických společností oznámila uzavření třech uhelných elektráren.

Uhelná elektrárna Eggborough ve Spojeném království. Zdroj: biomassmagazine.com
Uhelná elektrárna Eggborough ve Spojeném království. Zdroj: biomassmagazine.com

Například v Texasu již výroba z plynu předběhla výrobu z uhlí, které v Texasu často vyrábí ve ztrátě kvůli poklesu velkoobchodních cen elektřiny způsobených nízkými výrobními náklady plynu. Výhodou pro výrobu z plynu je i vyšší účinnost elektráren a téměř poloviční emise.

Cena emisí se do výroby elektřiny bude i nadále výrazněji podepisovat, což ukazuje i příklad z Velké Británie, kde výroba z uhlí ustupuje zemnímu plynu s nižšími emisemi. Díky tomu plynové elektrárny dosahují nižších výrobních nákladů, jelikož cena tuny vypuštěných emisí se ve Velké Británii pohybuje na úrovni 23,6 EUR/t.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *