Evropská komise přistupuje k nastavení cílů pro nízkouhlíkové plyny opatrně

DomůPlynárenstvíEvropská komise přistupuje k nastavení cílů pro nízkouhlíkové plyny opatrně

Nastavení cílů pro nízkouhlíkové plyny, jako jsou například vodík nebo biometan, bude ošidné. A to i přesto, že je tato myšlenka podporována zástupci průmyslu. Neexistuje shoda, jak by měly být cíle nastaveny. Zároveň není jisté, zda a jak bude rozvoj nízkouhlíkových plynů ze strany Komise podporován.

Obchodní asociace Eurogas vyzvala k zavedení závazných cílů pro obnovitelné a dekarbonizované plyny v připravovaném legislativním balíčku týkajícího se plynu. Podle Eurogas by tyto cíle pomohly trhu vzchopit se a dosahovat vyšší produkce.

Evropská komise ovšem k otázce nastavení cílů přistupuje opatrně. Argumentuje, že není možné nastavit jediný cíl pro různé typy nízkouhlíkových plynů a že bude nutné plyny rozlišovat. Kupříkladu nastavení cílů pro bioplyn by mohlo mít nežádoucí účinky v podobě pěstování energetických plodin na úkor potravin. Stejný pohled pak sdílí i environmentální skupiny.

Zelený a modrý vodík

„Vodík není totožný s metanem a vodík pocházející z fosilního plynu není totožný s vodíkem z elektrolýzy. Jsou to velmi odlišné produkty.“

Lisa Fischer, zástupkyně klimato-energetického think-tanku E3G

Zástupci plynárenského průmyslu pak argumentují především tím, že je nutné zavést pobídky, které by dekarbonizaci celého sektoru pomohly. Jednou z existujících myšlenek je zavedení povinnosti pro dodavatele dodávat plyn s určitým podílem nízkoemisních plynů.

Zároveň se ovšem ozývají hlasy, které nesouhlasí s dělením vodíku na „zelený“ z obnovitelné elektřiny, nebo „modrý“ pocházející ze zemního plynu.

„Máme nazývat plyn zelený, modrý, šedý, černý a tak dále. Elektřinu bychom tedy měli nazývat stejně, aby zde byly stejné podmínky.“

Barbara Jinks, Gas Infrastructure Europe (GIE)

Je pravdou, že elektřina z obnovitelných zdrojů je regulátory v EU všeobecně přijímaná bez ohledu na to, zda je z elektrárny větrné, solární, geotermální, nebo na biomasu. Přitom právě biomasa byla v určitý moment předmětem silné kritiky.

Aktuální témata v Komisi

Evropská Komise se prozatím nevyjádřila, který typ podpory pro „čisté“ plyny preferuje. Podle Gurby se ovšem v nejbližší době blíže podívá na náklady energetické transformace z hlediska soustavy. V oblasti elektřiny byl rozvoj obnovitelných zdrojů elektřiny mj. podporován přednostním přístupem do sítě. Podobně by tomu tedy mohlo být i u plynu. Podobně bude aktuálním tématem otázka tzv. sector couplingu, tedy integrace plynárenství a elektroenergetiky.