Domů
Plynárenství
Evropský průmysl volá po podpoře přimíchávání vodíku do plynárenské soustavy
H2 Project společnosti Siemens Energy
Zdroj: H2FUTURE

Evropský průmysl volá po podpoře přimíchávání vodíku do plynárenské soustavy

Evropská komise byla vyzvána z strany zástupců evropských plynárenských společností k podpoře přimíchávání vodíku do plynárenské soustavy. V otevřeném dopise adresovaném evropským komisařům upozorňuje nejen na nutnost podpory budování nových soustav, které by zásobovaly čistým vodíkem, ale i přimíchávání vodíku tam, kde samostatné vodíkové soustavy prozatím být vybudovány nemohou.

O apelu zástupců více než 90 energetických společností, výrobců zařízení pro oblast plynárenství a provozovatelů plynárenských sítí informoval v minulém týdnu server Euractiv. Přimíchávání vodíku není v současnosti legislativou jednoznačně podporováno.

Podle koalice, která stojí za dopisem Evropské komisi, je ale takzvaný blending přechodným řešením především pro jižní a východní regiony EU. Tyto státy nemají v současnosti vybudovanou tak hustou plynárenskou soustavu, aby bylo možné její část v krátkodobém horizontu přeměnit na přepravu čistého vodíku, jako tomu například plánují v Belgii, Nizozemsku nebo Německu.

„Očekáváme, že přimíchávání vodíku bude pouze přechodným řešením, přesto má ale několik výhod,“ uvádí se v dopise. „Vstřikování vodíku do plynárenské soustavy poskytuje spotřebitelům, kteří jsou v současné době připojeni k plynové soustavě, obnovitelnou a nízkouhlíkovou energii,“ uvádí otevřený dopis zástupců firem v plynárenském odvětví.

Dle koalice se použitím směsi zemní plyn-vodík v krátkodobém a střednědobém horizontu dosáhne většího snížení emisí skleníkových plynů při nižších nákladech než při použití pouze nové vyhrazené infrastruktury pro dodávání vodíku. Apel odkazuje na Vodíkovou strategii Evropské komise, která byla představena minulý rok v červenci. Dle ní by měla být v budoucnu různými nástroji podporována výroba zeleného vodíku, tedy vodíku, který je produkován ze 100% obnovitelné elektřiny elektrolýzou.

Co se týče rozvoje vodíkové soustavy ve zbytku Evropy, v červenci minulého roku představila skupina plynárenských infrastrukturních společností z devíti členských států EU plány na vytvoření vyhrazené vodíkové sítě o délce téměř 23 tisíc km. Tu plánují vybudovat do roku 2040. Navrhovaná síť měla původně procházet Německem, Francií, Nizozemskem a Belgií. Další rozšíření jsou poté naplánována do Itálie, Španělska, České republiky, Dánska, Švédska a Švýcarska.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(24)
Radovan
24. březen 2021, 07:32

Nezrezne mi kotel při spalování vodíku? Spalováním vodíku vzniká vodní pára, nebude to mít vliv na výměník nebo komín?

Vinkler
24. březen 2021, 07:54

Metan má 4 vodíky, vodík 2, bude ho několik %. Jen to bude více bouchat. ZONA 1C?

pr
25. březen 2021, 23:11

a mimo to kolik toho H2 se dostane až do spotřebiče? Většina vyfučí či difunduje v průběhu přepravy. To co se dostane až do spotřebiče tak bude hořet nikoli nad hořákem, ale ihned nad tryskou, takže to zničí ten hořák.

JVr
24. březen 2021, 11:40

Jste přesvědčen o tom, že při spalování zemního plynu voda (vodní pára) nevzniká?

Ona technicky vzniká i při spalování dřeva, uhlí (pravda velmi málo/nebo vůbec při spalování koksu, ale tím málo kdo topí) popř. jiných paliv ve kterých je vázán vodík (sláma, seno, štěpka).

Tedy pokud se to namíchá rozmně tak ve stávajícím plynovém kotli můžete bez obav topit směsí vodíku a plynu, v tomto ohladu bych změnu nečekal.

Mírě se se mění (zvyšuje) riziko výbuchu a mírně se snižuje riziko udušení se CO.

Kotle na spalování čistého H2 by ale mohly oproti dnešním plynovým vypadat trochu jinak.

St
24. březen 2021, 14:05

Jen trošku upřesním vodík je o hodně více výbušný jak klasický zemní plyn. Proto je třeba investovat hodně peněz jak do zařízení, tak i do přenosové soustavy. Proto zainteresovaní volají po masivních dotacích, protože něco takového by se samo nikdy nezaplatilo.

Jaroslav
25. březen 2021, 08:49

to se uvidí, aby jsme z toho jednou neudělali vodní planetu, když se to všechno bude tak kondenzovat

pr
25. březen 2021, 23:19

Pokud dodržíte teplotu spalin toto nebude problém. Větší problém ve spotřebiči je s prošleháváním plamene v hořáku.

vytapeni tzb-info cz/vytapime-plynem/21989-spalovani-smesi-zemniho-plynu-s-vodikem-v-domacich-plynovych-spotrebicich-2-cast

kolemjdoucí
24. březen 2021, 08:09

Několik dotazů laika:

Jak je to s těsností potrubí? Nebude ten vodík potvora utíkat? Nemyslím hlavní plynovody, které lze snadno přebudovat, nýbrž především koncové rozvody v domech.

Bude mi na to jezdit auto na CNG? Nezahýbe to třeba s oktanovým číslem?

A ten barák na obrázku je zmenšenina nádraží v Havířově?

Láďa
24. březen 2021, 10:00

Vodík jsme do zemního plynu k ohřevu topné soli zkoušeli přidávat už za minulého režimu. Problém s netěsností nebyl, ale podle poměru se měnila výhřevnost tak že to nešlo provozovat. S dnešními možnostmi by to alespoň pro některé spotřebiče nejspíš šlo.

Galipoli
25. březen 2021, 22:02

Do konce 80. let minulého století/tisíciletí :-) se v trubkách místo zemního plynu proháněl svítiplyn. Ten obsahoval od 40 do 60 % vodíku a další sloučeniny (CH4, CO). Přechod na zemní plyn se realizoval výměnou trysky v hořáku. Takže (můj názor), by to šlo realizovat obdobně (výměna trysky za jinou). Pokud by to bylo vůbec nutné. Myslím, že to bylo kvůli jiné rychlosti hoření...

Kamil Kubů
24. březen 2021, 09:08

Tahle věta z toho otevřeného dopisu dává představu o tom, kde jsou v tom zakopané peníze: "A robust system of certificates/guarantees of origin (GOs) would allow monetisation of hydrogen injected while reducing the need for public support."

Jinými slovy, výrobci "zeleného" vodíku ho natlačí do soustavy zemního plynu, prodají certifikáty původu, které si koupí někdo na druhém konci trubky a vykáže, že jede na vodík a tak nebude platit emisní povolenky nebo daň z uhlíku nebo jiné podobné šílenosti. To že k nim pravděpodobně žádný vodík ani nedorazil bude jedno. Je to stejné asi tak jako když si Holandsko nakoupilo od Dánska snížení emisí.

Prostě, za vším hledej prachy. Pěkně jako hyeny v savaně, když ucítí padlého slona se začnou sbíhat k hostině. Tady je tím padlým slonem Evropský fond obnovy se svými 750 miliardami €, ke kterému se teď sbíhají všechny hyeny v celé Evropě, aby se na ně dostal co největší kus této zdechliny.

Chemik
24. březen 2021, 09:34

Dnes už není problém stanovení H2, CH4 v zemním plynu kontinuálně chromatografy a s výhřevností (vůbec bych se nedivil, že se tak již děje). To jsou již snadno řešitelné problémy technického rázu.

Vinkler
24. březen 2021, 12:29

Vítem ono o stanovení složení nejde, tak jako nejde o stanovení původu elektrické energie (tj. původu elektronů) které jdou do spotřebiče. Je to jen šméčko.

Chemik
24. březen 2021, 13:41

V případě CH4 se zatížením o emise CO2 by to nějaký vliv na cenu mít mohlo společně s vyšší výhřevností. Záleželo by na ceně přidávaného H2 a cenách emisí, což budou dost měnitelné veličiny.

pr
25. březen 2021, 23:26

Rozhodně odběratel, který si koupí ekonomicky zvýhodněný plyn se sám nebude střílet do hnáty aby státu dokázal že si musí koupit další CO2 povolenky když v tom co spálí žádný H2 nebude. A že by celníci měli kontinuální měření složení (podobně jako v pálenicích) u každého odběratele o tom pochybuji. To bychom byli státem celníků.

Omega
24. březen 2021, 14:16

To je úplně stejné u elektřiny.

Koupím certifikát "že jsem OZE spotřebitel" a pak už mohu vesele jet na elektřinu z uhlí.

Dokud nebude kontrola - že certifikát OZE znamená skutečně odebírat elektřinu pouze z OZE tak se to nezmění.

Jen by mě zajímalo jak tuhle krádež vysvětlí spotřebitelům. Vodík má 3x menší výhřevnost (objemovou) než metan. Nahradit 2% metanu vodíkem = ukrást 1.33% zaplaceného tepla. To jest zákazník si zaplatí 100kWh, ale reálně dostane jenom 98.66kWh.

Omega
24. březen 2021, 14:37

No to mě spíš zajímá, kdo bude odpovědný za to okrádání spotřebitelů plynu. Vodík má 3x menší objemovou výhřevnost než metan.

To jest pokud odeberu objem odpovídající 100kWh v metanu, směs metanu a 2% vodíku bude mít ve stejném objemu jen 98,6kWh.

A každý odběratel takového plynu bude vlastně okraden, protože plyn se neprodává na výhřevnost, ale na objem.

Emil
24. březen 2021, 14:51

Kdyby spotřebitel prodělával jen na menší objemové výhřevnosti, tak by to bylo ještě dobré. Horší bude cenový rozdíl zemního plynu bez podílu a s povinným podílem "zeleného" vodíku.

pr
25. březen 2021, 23:33

Naučit se používat násobení na vyjádření navýšení základu a zlomků na vyjádření snížení základu není žádná potupa. Na rozdíl od možná češtinářsky ospravedlnitelného spojení cituji "3x menší". Technici braňte se žvatlalům.

St
24. březen 2021, 14:02

Co je to za titulek? Evropský průmysl po něčem takovém rozhodně nevolá. Jen firmy z odvětví cítí tučné dotace. Podobný titulek by mohl znít český národ volá po solárních elektrárnách, když solární baroni rozjeli PR poté co se jim trošku omezil penězovod.

Karásek
24. březen 2021, 16:45

Proti takovým plánům tradičně bude jaderná lobby. Té vadí, že OZE budou mít větší upaltnění. Proto je pořád tak útočeno na EU.

St
24. březen 2021, 18:10

Pane Karásku atomová loby proti ničemu tradičně nebude. Soudným lidem OZE jako takové nevadí. Pokud mohu mluvit za mě, tak mě vadí jejich přemrštěná podpora, která poškozuje ekonomiku a každý měsíc na to nemálo doplácím, když platím za elektřinu.

pr
25. březen 2021, 23:45

Každý se má možnost rozhodnout zda bude doplácet na oze nebo ne. Z toho se mocní poučili a vypadá to, že na JE bude nutno doplácet bez ohledu na spotřebu. Ale ještě chvíli máme na to najít způsob jak i to bojkotovat.

St
26. březen 2021, 18:17

Já nechci na OZE doplácet ani korunu. Ani jako spotřebitel ani jako daňový poplatník prostřednictvím státního rozpočtu. Poraďte mi prosím jak to mám udělat.

Předem moc děkuji.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se