Gazprom: Dohoda o přepravě plynu s Ukrajinou bude možná až po vyřešení současných právních sporů