Domů
Plynárenství
IEA: Klíčové trendy v oblasti zemního plynu v zemích OECD v roce 2017

IEA: Klíčové trendy v oblasti zemního plynu v zemích OECD v roce 2017

Mezinárodní energetická agentura vydala zprávu o klíčových trendech v oblasti zemního plynu v roce 2017. V zemích OECD mezi lety 2016 a 2017 vzrostla produkce zemního plynu o 2,4 %. Vzrostly také veškeré dodávky zemního plynu v těchto zemích. V neposlední řadě byl zaznamenán nárůst i v oblasti importů ze zahraničí o 5,1 % a exportů z regionů OECD o 8,8 %. 

Produkce zemního plynu

Podle dat IEA produkce plynu zemí OECD v roce 2017 vzrostla o 2,4 % proti roku 2016. Tento růst byl přitom tažen všemi regiony OECD, zejména přitom regionem OECD Asie a Oceánie. Zde produkce vzrostla o 17,7 %, téměř o 20 miliard kubických metrů plynu, přičemž tento růst byl tažen zejména těžbou v Austrálii.

Produkce zemního plynu v zemích OECD v roce 2017. Zdroj: IEA, Key Natural Gas Trends 2017

V regionu OECD Ameriky produkce vzrostla nejvíce v Kanadě (+5,7 %), o něco méně poté v USA (+0,7 %). Naopak v Mexiku těžba mezi lety 2016 a 2017 klesla zhruba o 5 miliard kubických metrů plynu, neboli o 12,2 %. Důvodem tohoto poklesu byl přirozený pokles výtěžnosti plynových polí, ale také ničivé dopady, jež měl hurikán Harvey v srpnu 2017.

Nejmenší nárůst produkce ze všech regionů OECD byl zaznamenán v Evropě, o 0,4 %. Největší pokles těžby plynu byl v Nizozemsku (-13,2 %), především kvůli rozšíření omezení produkce v ložisku Groningen. Nicméně tento pokles byl vyrovnán nárůstem produkce v Norsku o 6,1 %, neboť Norsko tvoří 52,4 % veškeré produkce evropských zemí OECD. V roce 2017 Norsko vytěžilo zhruba 128 miliard kubických metrů plynu.

Dodávky zemního plynu

Veškeré dodávky zemního plynu v zemích OECD v roce 2017 vzrostly o 1,2 %. Nárůst v Evropě (+4,9 %) a v Asii Oceánii (+ 0,1 %) byl zmírněn poklesem v regionu Ameriky (-0,5 %), který byl způsobem zejména poklesem v Mexiku.

Nejvyšší nárůst hrubých dodávek v OECD Evropě byl dle dat IEA v Turecku (+15,3 %), v Nizozemsku (+10,5 %) a v Itálii (+6 %), a to vzhledem ke zvýšené spotřebě plynu v oblasti výroby elektřiny a tepla. Zároveň měla na vyšší poptávku v regionu dopad chladná zima. Podobně menší množství dešťových srážek a větrnost snížily výrobu elektřiny ve vodních a větrných elektrárnách, což vedlo k vyšším dodávkám plynu do Španělska (+8,7 %) a Portugalska (+21,2 %).

Dodávky zemního plynu do zemí OECD v letech 2016 a 2017. Zdroj: IEA, Key Natural Trends 2017

Obchod se zemním plynem

Importy plynu do zemí OECD ze zahraničí vzrostly mezi lety 2016 a 2017 o 5,1 % a jejich celkový objem byl téměř 105 miliard kubických metrů plynu. OECD Evropa importovala o 6,8 % více plynu než v roce 2016. LNG importy v celém regionu OECD vzrostly o 2,9 %, především díky nárůstu importů z USA (+439,9 %) a z Austrálie (+18,1 %). Importy LNG naopak poklesly z exportujících nečlenských zemí OECD jako například z Kataru (-5,4 %), Indonésie (-12,3 %) a z Malajsie (-4,2 %).

Změna v dodávkách LNG do zemí OECD mezi lety 2016 a 2017. Zdroj: IEA, Key Natural Gas Trends 2017

Podle zprávy IEA vzrostly také celkové exporty zemního plynu, a to o 8,8 %. Největší nárůsty byly v regionech OECD Ameriky (+17,6 %) a Asie a Oceánie (+27,4 %), opět díky růstu exportů z USA a z Austrálie. V OECD Evropě exporty vzrostly pouze o 3,4 %.

Dodávky LNG do zemí OECD od významných exportérů. Zdroj: IEA, Key Natural Gas Trends 2017

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se