IEA: Klíčové trendy v oblasti zemního plynu v zemích OECD v roce 2017