IEA upozorňuje na potřebu zlepšení flexibility plynárenské soustavy v severozápadní Evropě

DomůPlynárenstvíIEA upozorňuje na potřebu zlepšení flexibility plynárenské soustavy v severozápadní Evropě

Růst závislosti na importu zemního plynu v kombinaci s postupným zhoršováním flexibility plynárenské soustavy v severozápadní Evropě přináší podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) potřebu zlepšení flexibility soustavy. IEA to uvedla ve své zprávě Global Gas Security Review 2019.

IEA uvedla, že importní nároky severozápadní Evropy by měly během příštích pěti let vzrůst o 20 % (o 40 mld. m3/rok) kvůli očekávanému prudkému poklesu vlastní těžby zemního plynu a předpokládané neměnné spotřebě.

Postupné ukončování těžby na největším evropském ložisku zemního plynu Groningen, ze kterého je těžen nízkovýhřevný plyn, bude mimo jiné vyžadovat rozvoj zařízení umožňujících konverzi importovaného vysokovýhřevného  plynu na plyn nízkovýhřevný.

Spotřeba zemního plynu v severozápadní Evropě podle sektorů a po měsících. Zdroj: IEA
Vývoj a výhled spotřeby zemního plynu v severozápadní Evropě podle sektorů a po měsících. Zdroj: IEA

IEA dále upozorňuje, že výzvy v oblasti dodávek zemního plynu přicházejí v období, kdy je očekáván nárůst významu zemního plynu při výrobě elektřiny.

„Elektroenergetika v severozápadní Evropě by měla projít zásadní proměnou spočívající v nárůstu podílu obnovitelných zdrojů energie a oznámeném odstavování 45 GW jaderných a uhelných elektráren během příštích pěti až šesti let,“ uvedla IEA.

Důležitost flexibility evropské soustavy pro globální trh

S ohledem na výše uvedené skutečnosti IEA vyzývá k regionálnímu přístupu při hledání způsobů vylepšení flexibility plynárenské soustavy.

„Toho může být dosaženo rozvojem importní kapacity, zlepšením přeshraničních propojení a harmonizací regulace v oblasti skladování plynu,“ dodala IEA.

Podle IEA byla důležitost flexibility evropské plynárenské soustavy pro globální trh s plynem prokázána během minulých „šoků“ jak na straně dodávek, tak na straně spotřeby plynu.

„Schopnost evropské elektroenergetiky přejít na jiná paliva hrála klíčovou roli při zajištění dodatečného množství LNG pro japonský trh v době po silném zemětřesení v březnu 2011 a následném uzavření jaderných reaktorů,“ dodala IEA.

Monitoring
Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...
Naši partneři
Odebírejte náš newsletter
Zadejte svůj email, pokud Vás zajímají čerstvé zprávy o energetice.
Přenosová soustava 3D
Prohlédněte si v názorné mobilní aplikaci, jak funguje česká přenosová soustava!
Web podporují