Domů
Plynárenství
LNG vs. domácí uhlí: Jakou emisní stopu má zkapalněný plyn?
Katarský LNG terminál Ras Laffan
Zdroj: Matthew Smith / Creative Commons / CC-BY-2.0 (licence)

LNG vs. domácí uhlí: Jakou emisní stopu má zkapalněný plyn?

Ekonomický deník přinesl rozhovor s Robertem W. Howarthem působícím na Cornellově univerzitě, která je členem prestižní Ivy League (elitní soukromé školy na severovýchodě USA). V této zprávě Howarth upozorňuje na emisní stopu zkapalněného zemního plynu (LNG) a srovnává ji s dalšími fosilními zdroji energie.

Hlavním problémem u LNG nejsou emise, které vznikají při jeho spotřebě, ale především emise metanu, který uniká při manipulaci s ním. Riziko úniku metanu tak hrozí při těžbě, přepravě a v případě LNG i při zkapalňování a následném zplyňování. Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) při OSN, je metan odpovědný za zhruba 30 procent veškerého globálního oteplování pozorovaného od poloviny 19. století.

Metan je po oxidu uhličitém (CO2) druhým nejrozšířenějším antropogenním skleníkovým plynem a tvoří asi 16 procent celosvětových emisí. Zároveň je více než 28krát silnější než oxid uhličitý při zachycování tepla v atmosféře. Hlavním problémem u metanu tak není jeho množství, ale jeho mnohonásobně větší dopady na klima.

Úniky metanu jsou tak závažné, že EU schválila další část balíčku Fit for 55, který se zabývá právě emisemi metanu. Tato část je v souladu s metanovou strategií, která byla předložena už v roce 2020. Nařízení nově zavádí způsob reportingu emisí metanu v energetice, které by měly být započítávány do původu energetického zdroje. Bude tedy muset být reportováno, jaké emise metanu byly vypuštěny při jeho těžbě, zpracování apod., což se v budoucnu může stát problémovým právě pro LNG.

Jak si stojí LNG v porovnání s běžným zemním plynem

V poslední době se začíná zvyšovat zájem o emise spojené s LNG. V USA dokonce prezident Biden pozastavil plánovanou výstavbu 16 LNG terminálů. K pozastavení došlo i na popud dopisu, pod který se podepsalo více než 150 amerických vědců. Ten upozorňuje právě na možné emise metanu spojené s těžbou a vývozem LNG a volá po jejich dalším přezkoumání. Bidenova administrativa se tak rozhodla plánovanou výstavbu přezkoumat, nicméně už nyní jsou USA největším exportérem LNG na světě.

Dopis se odkazuje i na právě výše zmíněnou studii, jejíž závěry uvádí, že LNG může mít v některých případech až 2,5násobně horší dopad na klima v dvacetiletém horizontu než například lokálně vytěžené a spálené uhlí.

Zde je potřeba zmínit, že přepočet GWP (global warming potential) nebo česky PGO (potenciál globálního oteplování) "porovnává množství tepla zachyceného určitou hmotností daného plynu s množstvím tepla zachyceného stejnou hmotností oxidu uhličitého a vyjadřuje se jako činitel oxidu uhličitého (jehož potenciál globálního oteplování je standardizován na 1." V rámci GWP20, tak má metan o dost větší vliv na klima, než například v rámci přepočtu GWP100, tedy ve stoletém horizontu, kdy jsou jeho dopady výrazně menší.

Klíčovým předpokladem analýzy je, že tankery schopné spalovat LNG pro pohon tak činí a účinně zachycují a využívají odpařený metan bez jakéhokoliv úniku. Nicméně autoři analýzy měli pouze omezený přístup k datům ohledně tankerů využívaných k přepravě LNG, kdy společnosti poskytly údaje především o novějších plavidlech.

Analýza vede k silnému doporučení: zákazu úniku nespáleného metanu z odpařovaného LNG z tankerů a vyřazení starších tankerů, které nejsou schopny zachytit a využít odpařený metan. Tyto starší tankery spalující těžký topný olej mají neúměrně velkou uhlíkovou stopu.

Howarth doporučuje odchod od LNG a zastavení výstavby nové LNG infrastruktury, což je v současném světě rapidně se rozvíjejícího trhu s LNG radikální myšlenka. Je potřeba upozornit na to, že v rámci analýzy byla zkoumána pouze americká produkce LNG, které má dodatečné emise metanu kvůli svému původu z břidlicového plynu.

Závěry studie se setkaly i s kritikou, především ze strany byznysu. Ten upozorňuje na další studie, které zastávají názor, že LNG má stále nižší dopady na globální oteplování než například uhlí. V současnosti tak probíhá debata napříč akademickou sférou ohledně emisí spojených s LNG.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(7)
Stanislav Mikeska
27. červen 2024, 10:40

Krásný článek a přitom to je taková blbost!

JVr
30. květen 2024, 08:33

Ochrana planety je jenom o prioritách a o ničem jiném...

(nastavení vhodného poměru mezi nimi)

"bezpečnost" vs "ochrana planety" vs "vlastní životní úroveň/styl" vs "budování nových generací".

John Z
30. květen 2024, 21:55

Je zbytečné přít se o to co má větší emisní stopu, pro nás je rozhodující, že máme zásoby uhlí na stovky let, a že je to náš jediný vlastní zdroj energie, proto bychom se uhlí rozhodně neměli vzdávat. Samozřejmě vypouštět tak ohromná množství CO2 do ovzdučí je trestuhodné, ale na to máme plazmovou technologii, která emise CO2 s vodou změní na laciný etanol a na syntetické palivo E85. Z jediného komína velké uhelné elektrárny můžeme získat více levného paliva, než u nás spotřebují všechny auta dohromady (za 200 miliard Kč). Etanol je také ideální pro bezdýmné vytápění v lokálních topidlech.

Galipoli
1. červen 2024, 19:37

Můžete, prosím, popsat tu vámi zmiňovanou „plazmovou technologii, která emise CO2 s vodou změní na laciný etanol a na syntetické palivo E85"? Jak to vlastně funguje (myslím princip - nejlépe vyjádřený chemickými rovnicemi)?

A kde bych ji mohl vidět?

Antonín Mikeš
30. květen 2024, 22:08

Kolik energie je potřeba na vyrobu ethanolu, není to náhodou víc než kolik získám spálením uhlí? To pal ale nebude levné.

Petr Smid
31. květen 2024, 06:58

Nepochopil jste princip spalování, při kterém vzniká CO2. Při spalování se uvolňuje energie, kterou využíváme a vzniká pevná vazba mezi uhlíkem a kyslíkem (CO2) Abyste tuto vazbu "zrušil" a ze zachyceného CO2 vyrobil palivo, musíte do toho dodat minimálně stejnou energii, která se uvolnila při spalování = sloučení těchto dvou prvků. Už na základce nám říkali, že perpetum mobile nelze sestrojit a že platí zákon o zachování energie. Vy tomu stále nevěříte? Když mi vysvětlíte, kde chcete rozumně získávat energii na rozklad CO2, aby vznikl váš laciný etanol, tak smeknu. Děkuji.

Petr Hariprasad Hajič
4. červen 2024, 04:04

Samotná výroba plynu (převážně vodíku uhlí), která se nazývá zplynování je energeticky náročný proces (probíhá při 500-1500°C), pak musíte oxidovat CO na CO2 a CO2 zpětně redukovat na C. Celý proces je tedy energeticky nesmírně náročný. Pokud byste z CO2 chtěl ještě vyrábět uhlovodíky, musíte opět ještě nemalou energii dodat. Před sto lety bylo jedno, kolik uhlí na tenhle proces spálíte, tj. jaká je účinnost. Dnes už si to dovolit nemůžeme a ještě musíme zachytávat nebezpečný CO2.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se