Množství plynu indexovaného na cenu ropy kontinuálně klesá