Naftogaz: Výchozí variantou od roku 2020 je nulový tranzit ruského plynu přes Ukrajinu

DomůPlynárenstvíNaftogaz: Výchozí variantou od roku 2020 je nulový tranzit ruského plynu přes Ukrajinu

Ukrajinská plynárenská společnost Naftogaz připravila scénář „nulového transportu“, jako důsledek probíhajícího vyjednávání s ruským Gazpromem o tranzitu ruského plynu do Evropy od ledna 2020. Na konci letošního roku vyprší současná smlouva o přepravě, přičemž její případné prodloužení se prozatím dojednat nepodařilo.

Politika již dlouhou dobu formuje vztah mezi Gazpromem a Naftogazem. Výkonný ředitel Naftogazu, Jurij Vitrenko, označil poslední vyjednávání o tranzitu plynu přes Ukrajinu zprostředkované Evropskou komisí za „kouřovou clonu“.

Pohled Naftogazu

Při pohledu do budoucna je výchozím scénářem bohužel… nulový tranzit přes Ukrajinu od roku 2020. Pro pochopení kontextu aktuálního vyjednávaní, nebo třístranných rozhovorů – jak bývá jednání označováno – je nutné pochopit, že Nord Stream a Turkish Stream byly (projekty) politické, nikoli ekonomické,“ pronesl Vitrenko na konferenci v Amsterdamu v minulém týdnu.

Přeprava plynu představuje pro Ukrajinu 3 % HDP (poplatky za tranzit dosahují přibližně 3 miliard dolarů ročně) a přibližně 4,5 % veškerého exportu země.

Dále Vitrenko odpověděl na otázku, kterou si sám položil ohledně zmíněných motivů pro výstavbu nových plynovodů, slovy: “Je tu někdo, kdo nechce, aby Ukrajina vydělávala peníze za transport ruského plynu. Je očividné, že tyto peníze jsou velmi důležité pro Naftogaz, a také pro Ukrajinu.”

Poté pokračoval a zdůraznil milníky ve vztahu mezi Ruskem a Ukrajinou a vyjmenovával jejich dopady.

„V roce 2014 Ukrajina ukázala světu, že si zvolila Evropu. Tenkrát to bylo vážnější, jelikož jsme měli masové protesty, které vyústily v útěk pro-ruského prezidenta. A Rusko znovu použilo jako zbraň zemní plyn. Cena pro Ukrajinu se přes noc zdvojnásobila, dále zde byl další požadavek na závazek typu “take or pay“ (zaplacení sjednaného množství bez ohledu na to, zda byl plyn odebrán či nikoli),“ komentoval například.

Rozdílné požadavky

Vitrenko uvedl, že mezi Naftogazem a Gazpromem neexistuje aktuálně shoda v délce kontraktu a množství smluvně garantovaného plynu, který by měl přes Ukrajinu proudit. Požadavek Naftogazu je 60 miliard m³ ročně po dobu minimálně 10 let s možností tranzitu dalších 30 miliard m³ ročně krátkodobě alokovaných Gazpromem, nebo jiným dodavatelem.

Není ovšem pravděpodobné, že by Gazprom tuto nabídku přijal. Gazprom prohlásil, že je ochoten přijmout krátkodobé prodloužení smlouvy na tranzit plynu přes Ukrajinu.

V loňském roce se zástupci Gazpromu nechali slyšet, že tranzit plynu přes Ukrajinu by mohl po roce 2020 klesnout k 15 až 20 miliardám m³ ročně. Loni se přes Ukrajinu do Evropy dostalo 87 miliard m³ zemního plynu.