Nord Stream 2 vrací úder: Developer plynovodu stále trvá na výjimce z unijní legislativy

DomůPlynárenstvíNord Stream 2 vrací úder: Developer plynovodu stále trvá na výjimce z unijní legislativy

Kontroverzní projekt plynovodu Nord Stream 2, který má zdvojnásobit kapacitu přímé přepravní trasy z Ruska do Německa, se potýká s několika překážkami. Jednou z nich je i úprava unijní legislativy umožňující přístup k plynovodům třetím stranám, která se nyní vztahuje i na plynovody vedoucí ze zemí mimo EU. Developer projektu tak zažádal u německého energetického regulátora o výjimku, do procesu posouzení se však nyní zapojilo i Polsko, které proti plynovodu dlouhodobě protestuje.

Developer projektu Nord Stream 2, který je vlastněn ruským plynárenským gigantem Gazprom, i nadále tlačí na udělení výjimky z unijní legislativy, která by zmírnila omezení využívání plynovodu. Tato výjimka by umožnila společnosti vyhnout se povinnostem jakými jsou umožnění přístupu třetím stranám, unbundling či zavedení transparentních tarifů za přepravu plynu.

O výjimku developer projektu zažádal německého síťového regulátora Bundesnetzagentur letos v lednu, přičemž rozhodnutí by mělo padnout do 24. května. Do procesu posouzení výjimky se nicméně zapojila státem ovládaná polská společnost PGNiG, která dlouhodobě zastává názor, že udělení výjimky plynovodu Nord Stream 2 by poškodilo bezpečnost dodávek a hospodářskou soutěž v regionu střední a východní Evropy, a projekt by tak neměl získat žádné zvláštní právní úlevy.

V současné době přes Polsko teče do dalších evropských zemích značný objem ruského plynu, jehož přeprava přináší zemi zhruba 21 milionů zlotých ročně. Polsko však dlouhodobě tlačí na zvýšení tarifů za přepravu. V polovině letošního roku nicméně vyprší současná smlouva mezi Polskem a Ruskem a její případné prodloužení je zatím v nedohlednu. Polsku nyní nenahrává ani pokles poptávky po plynu po několika teplých zimách, nejistý výhled způsobený šířící se pandemií koronaviru a nízké ceny zkapalněného zemního plynu na světových trzích, díky kterým mnoho tankerů v posledních měsících míří do Evropy.

Nord Stream 2: plynovod bezpečnost dodávek neohrozí

Nord Stream 2 nicméně stále trvá na tom, že dokončení projektu nebude mít žádný vliv na bezpečnost dodávek v regionu střední a východní Evropy. V komentáři pro portál S&P Global se společnost odvolává na nedávnou studii britských konzultantů Frontier Economics.

Studie podle společnosti ukázala, že zvýšená integrace východních trhů, jak v rámci regionu tak vyšším propojením se západní Evropou, spolu se značným navýšením importních kapacit ve východní Evropě zajistí, že výjimka pro Nord Stream 2 nebude mít žádný dopad na bezpečnost dodávek a ceny plynu na těchto trzích.

„Projekt přispívá k diverzifikaci přepravních tras a spolehlivosti plynárenské soustavy v případě například selhání jednotlivých infrastruktur. Příspěvek Nord Stream 2 k zajištění bezpečnosti dodávek plynu je nadále posílen skutečností, že se jedná o podmořský plynovod spojující Rusko přímo s Německem, a tedy s EU. Není tak závislý na přepravě skrz třetí země, což omezuje rizika jako technické poruchy v tranzitních zemích,“ uvedla společnost Nord Stream 2, developer projektu.

Udělení výjimky bude záviset na výkladu legislativy

Nord Stream 2 věří, že má v procesu posouzení případné výjimky šanci na úspěch, jelikož plynovod byl „ekonomicky dokončen“ před květnem 2019, kdy nová legislativa nabyla účinnosti.

„Společnost učinila nevratné investice v řádu miliard eur s vírou v právní rámec platný v té době, dlouho předtím než Evropská komise ohlásila své plány na změnu právního rámce. K datu nabytí účinnosti 23. května 2019 tak byl plynovod Nord Stream 2 z pohledu ekonomické funkčnosti dokončen,“ uvedla společnost.

Společnost rovněž uvedla, že učinila neodvolatelné investice v rozsahu 5,8 miliard eur, stejně tak byla ke konci roku 2018 dokončena pokládka části v německých výsostných vodách.

Oponenti projektu nicméně tvrdí, že plynovod nelze považovat za dokončený, dokud není fyzicky položen celý. Nord Stream 2 však argumentuje, že omezení kritéria „dokončení“ na samotnou pokládku potrubí by porušilo princip ochrany legitimního očekávání zakotvený v rámci legislativy EU.

Stejně tak by byl porušen základní princip rovného zacházení, právo ochrany majetku a ochrana práva podnikat.