Objev významných ložisek zemního plynu ve východním Středomoří zvýšil význam regionu z pohledu energetiky také pro spotřebitele v Evropě. Příslib bohatství a zabezpečení dodávek zemního plynu je hnací silou vybízející ke spolupráci mezi přímořskými státy.

Neočekávaným úspěchem je partnerství mezi egyptskými a izraelskými soukromými společnostmi. V únoru loňského roku byla podepsána dohoda na export plynu z oblasti Středního východu do severní Afriky, nicméně nastaly komplikace vedoucí ke zpoždění projektu a posun dále nastává až nyní.

Objev významných ložisek zemního plynu na pobřeží Izraele znamenal pro zemi nejen snížení závislosti na zahraničních dodávkách energetických surovin. Velikost ložisek umožnila izraelským společnosti Delek Drilling a Noble Energy uzavřít dohodu s egyptskou společností Dolphinus Holding o exportu plynu právě do Egypta na deset let. Hodnota kontraktu se odhaduje na 15 miliard dolarů.

Překážky bránící dohodě

Zásadní překážkou z pohledu Izraele byla přeprava plynu z polí Tamar a Leviathan do Egypta. Izraelská Europa Asia Pipeline Co. proto koupila podíl ve společnosti Eastern Mediterranean Gas (EMG), díky čemuž bude smět v krátké době využívat plynovod vlastněný EMG z vedoucího z Aškelonu do el-Arishu.

Další překážku tvořila silná politická opozice v Egyptě, která nechtěla obchodovat s Izraelem. Nicméně budoucí ekonomický a strategický význam pro zemi a posílení energetické bezpečnosti převážily misky vah ve prospěch uzavření dohody.

Diplomatický úspěch Egypta

Nemalou výhodou z hlediska Egypta je taktéž snížení pokuty, kterou obdržely egyptské společnosti od Mezinárodního rozhodčího soudu se sídlem v Ženevě za pozastavení dodávek plynu do Izraele během arabského jara v roce 2011 ve výši 1,8 miliardy dolarů za vzniklé škody.

Novou exportní dohodou byla sankce, se kterou se Egyptu dohodu podařilo propojit, snížena na 500 milionů dolarů. Podle vyjádření profesora ropného a energetického inženýrství Tharwata Ragheba působícího na Britské univerzitě v Egyptě se jedná o oslnivý úspěch egyptské diplomacie.

Izrael také udržuje diplomatické rozhovory s Kyprem a Řeckem o možném podmořském plynovodu vedoucího přes Kypr a Řecko dále do Evropy. Šance na uskutečnění je ovšem malá vzhledem k dohodě s Egyptem.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *