S poklesem cen plynu se v USA v posledních letech staví stále více pokročilých paroplynových elektráren

DomůPlynárenstvíS poklesem cen plynu se v USA v posledních letech staví stále více pokročilých paroplynových elektráren

Propad cen zemního plynu, který způsobuje stále rostoucí domácí těžba, stimuloval ve Spojených státech v posledních letech výstavbu nových plynových zdrojů. V posledních třech letech rovněž výrazně vzrostl podíl pokročilých paroplynových bloků, které nabízí vyšší účinnost a nižší náklady na výstavbu než starší typy plynových zdrojů.

Podle dat americké vládní agentury U.S. Energy Information Administration (EIA) v posledních letech v USA rostou jednotky až desítky GW výkonu v paroplynových zdrojích ročně, přičemž v posledních letech se ke slovu dostávají pokročilé paroplynové bloky (ANGCC).

V posledních třech letech tyto pokročilé bloky tvořily bezmála třetinu nového výkonu v paroplynových elektrárnách.

Nově instalovaný výkon v paroplynových zdrojích v USA od roku 2013 a plán do roku 2022. Zdroj: EIA

Pokročilé bloky mohou díky své vyšší účinnosti a většímu výkonu nabídnout úspory z rozsahu, a tudíž i nižší náklady na výstavbu oproti starším typům. Podle EIA by nižší náklady měly v následujících letech podstatně navýšit podíl pokročilých bloků mezi novými plynovými zdroji.

Vyšší výkon umožnil snížení nákladů

Technologie paroplynových elektráren se stejně jako jiné technologie v posledních desetiletích neustále vyvíjela. Zatímco na počátku 60. let se výkon jednotlivých bloků pohyboval na úrovni 20 MW, v polovině 80. let největší bloky dosahovaly výkonu 100 MW a ke konci 90. let již 200 MW. S většími a lepšími turbínami, vyššími spalovacími teplotami a tím i vyšší účinností výkon současných bloků běžně dosahuje i 320 MW.

Vyšší instalovaný výkon pokročilých paroplynových bloků tak umožnil snížit náklady na jednotku instalovaného výkonu. První turbíny poslední generace větší třídy H byly v USA instalovány v roce 2015 a v roce 2017 tvořily 45 % výkonu v nových paroplynových blocích. Podle průzkumu EIA by turbíny třídy H měly tvořit třetinu nového výkonu v roce 2020 a až 40 % v letech 2021 a 2022.

Průměrné náklady na výstavbu vybraných plynových elektráren v USA v letech 2013 až 2016. Zdroj: EIA

Vůči starším paroplynovým blokům mohou pokročilé bloky nabídnout výrazně nižší náklady na jednotku instalovaného výkonu. Zatímco mezi lety 2013 a 2016 se náklady na výstavbu pokročilých bloků pohybovaly v průměru na 936 dolarech za kW, v případě starších typů bloků náklady dosahovaly 1270 dolarů za kW, tedy o třetinu vyšší hodnoty.

Nejlevnější je stále výstavba běžných spalovacích turbín bez parního okruhu, které však dosahují nižší účinnosti a díky své vysoké flexibilitě jsou běžně využívány jako špičkové zdroje.

Podle referenčního scénáře posledního výhledu EIA z letošního roku by díky nižším nákladům na výstavbu moderních paroplynových elektráren měl výkon v těchto zdrojích v USA vzrůst do roku 2050 o 235 GW.