Ukrajinští těžaři plynu žádají o státní pomoc, aby nedošlo ke kolapsu domácí těžby

DomůPlynárenstvíUkrajinští těžaři plynu žádají o státní pomoc, aby nedošlo ke kolapsu domácí těžby

Extrémně nízké ceny zemního plynu vyvolané poklesem poptávky během teplé zimy a koronavirové krize spolu s propadem cen ropy dopadají na aktivity ukrajinských těžařů. Ti nyní žádají stát o pomoc, jelikož výrazné omezení výdajů na průzkum ložisek a těžbu by ve střednědobém horizontu mohlo vést ke drastickému snížení domácí těžby plynu.

Asociace ukrajinských těžařů plynu (AGPU) na začátku týdne vyzvala tamní vládu, aby připravila balíček opatření na podporu aktivit v oblasti průzkumu ložisek a těžby plynu. Výrazný propad v domácí těžby by totiž podle asociace ohrozil cíl Ukrajiny dosáhnout nezávislosti na dovozu plynu.

„Situace na poli domácího plynárenského sektoru je velmi znepokojivá. Za současných podmínek existuje reálná hrozba drastického omezení domácí těžby, které by bylo způsobeno částečným či úplným zastavením investic. Nyní průmysl zoufale potřebuje pobídky, bez kterých nelze očekávat vznik nových vrtů či průzkum nových ložisek,“ uvedla podle serveru S&P Global asociace těžařů.

Ukrajině se v posledních letech podařilo značně navýšit domácí těžbu, která v loňském roce dosáhla zhruba 20,7 miliard metrů krychlových plynu. Při loňské spotřebě 26,4 miliard kubíků se tak země se značně přibližuje nezávislosti na dovozu plynu ze zahraničí.

V loňském roce Ukrajina podle S&P Global rovněž zpřístupnila velké plochy území k průzkumu dalších ložisek. Při současném propadu cen ropy a zemního plynu se nicméně asociace těžařů obává, že průzkumné práce mohou být pozastaveny a těžba z nových polí nebude rozvíjena.

„Obzvlášť důležitou podmínkou v době krize je podpora průmyslového odvětví, které je přímo odpovědné za energetickou nezávislost země,“ uvedl Daniel Maidanik, čestný předseda AGPU.

Snížení daňové zátěže či podpora rozvoje nekonvenčních ložisek

Asociace vyzvala vládu, aby urychleně přijala několik opatření pro zajištění pokračování aktivity v oblasti průzkumu a těžby. Například by mělo být sníženo daňové zatížení pro vrty, ze kterých se v posledních dvou letech nic nevytěžilo, mělo by dojít k zavedení pobídek pro nekonvenční těžbu či by měla být prodloužena doba, po kterou je zafixováno zdanění těžby z nových ložisek, z 5 na 10 let.

„Kromě těchto několika prvních kroků asociace žádá ministerstvo energetiky, aby zahájilo přípravu širšího balíčku pobídek pro otevírání nových vrtů, jehož cílem bude především udržení těžby na současné úrovni,“ dodal Maidanik.