Finsko zahájí pilotní projekt pro menší jednotky poskytující minutové služby výkonové rovnováhy

DomůPřenos elektřinyFinsko zahájí pilotní projekt pro menší jednotky poskytující minutové služby výkonové rovnováhy

Finský provozovatel přenosové soustavy Fingrid na začátku června oznámil, že na podzim zahájí pilotní projekt pro otestování snížení velikosti minimální nabídky regulační energie z minutových záloh (mFRR – zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací) . V současné době je ve Finsku minimální velikost nabídky regulační energie z mFRR 5 MW, pilotní projekt má ověřit možnost snížení této hranice na 1 MW.  

Fingrid plánuje společně s ostatními severskými provozovateli přenosových soustav otestovat možnost snížení minimální nabídky regulační energie z mFRR ze současných 5 MW na 1 MW.

„Menší minimální velikost nabídky je důležitým krokem ke snížení vstupních bariér na trhu s regulační energií. Menší velikost nabídky zároveň umožňuje efektivnější využití decentrálních poskytovatelů flexibility k udržování výkonové rovnováhy v elektrizační soustavě,“ uvedl Fingrid.

Podle Fingridu představuje plánovaný pilotní projekt prostředek pro hladký přechod k aktuálně tvořenému evropskému trhu s regulační energií, kde je jako minimální velikost nabídky regulační energie z mFRR plánován právě jeden megawatt.

Česko má zatím u služby mFRR k 1MW hranici daleko

V ČR došlo od 1. dubna 2019 v souvislosti s implementací příslušných evropských nařízení k přejmenování názvů podpůrných služeb, kdy například dřívější primární regulace frekvence bloku (PR) je nově označována jako proces automatické regulace frekvence (FCP), respektive záloha pro automatickou regulaci frekvence (FCR). Dřívější minutové zálohy (MZt) jsou nyní označovány jako ručně ovládaný proces obnovení frekvence a výkonové rovnováhy (mFRPt), respektive zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací do t minut (mFRRt).

Kde však Česká republika za některými evropskými státy prozatím zaostává, je právě minimální velikost nabídky regulační energie, která je v současnosti spjatá s minimální velikostí regulační zálohy.

Například v případě mFRR, kde by v budoucnu měla být minimální velikost nabídky regulační energie právě 1 MW, je v Česku ve službě mFRR15+/- minimální velikost zálohy stanovena na 10 MW a ve službě mFRR5 dokonce na 30 MW.