Koronavirus by mohl navždy změnit chování v oblasti dopravy. Poptávka po ropě by mohla klesnout až o 3 mil. b/d

DomůRopaKoronavirus by mohl navždy změnit chování v oblasti dopravy. Poptávka po ropě by mohla klesnout až o 3 mil. b/d

Přepravní výkony celosvětové letecké, silniční a železniční dopravy se významně snížily se zavedením opatření proti šíření onemocnění COVID-19. To se znatelně podepsalo na poptávce po ropě. S postupným uvolněním opatření přijde i opětovný nárůst přepravních výkonů, který bude navíc podpořen současnou nízkou cenou ropy. Je však možné, že chování spotřebitelů by se mohlo strukturálně změnit, a dopady by tak mohly přetrvávat i po odeznění pandemie.

V souvislosti s přetrvávajícím snížením spotřeby ropy i po odeznění opatření na omezení šíření koronaviru lze očekávat, že nejvíce zasaženými budou osobní silniční doprava, lehká nákladní doprava a letecká doprava.

Snížení osobní přepravy vlivem práce z domova a online nakupování

V případě osobní přepravy je klíčovým faktorem snížení dojíždějní do práce, pokud dojde ke strukturálnímu posunu směrem k práci z domova. Po zrušení povinných omezení mohou podniky zpochybnit náklady na kanceláře a nabídnout vyšší flexibilitu mezi prací v kanceláři a prací z domova nebo dokonce motivovat zaměstnance, aby pracovali zcela z domova.

Je zřejmé, že potenciál pracovat z domova je omezen pouze na určité segmenty, protože mnoho zaměstnanců v odvětví průmyslu a služeb nemá prakticky žádnou možnost pro práci z domova.

Podle odhadů Platts Analytics založených na údajích o zaměstnanosti specifických pro jednotlivé země a analýze vzorců dojíždění by se mohl přepravní výkon snížit až o 5 % vlivem nárůstu práce z domova. Z dlouhodobého hlediska by se světová osobní přeprava mohla snížit až o 193 miliard kilometrů do roku 2030.

Kromě dojíždění do práce se v důsledku propuknutí onemocnění COVID-19 snížilo i cestování za účelem nákupu potravin a dalšího zboží. Toto chování může přetrvávat i po zrušení omezení, zejména pokud budou identifikovány úspory nákladů. Online nakupování tak skýtá výrazný potenciál ke snížení celkově ujetých kilometrů. Většina velkých online prodejců navíc začala intenzivněji využívat data a algoritmy k předpovídání chování spotřebitelů a k optimalizaci dodavatelských řetězců.

Mnoho obchodníků má navíc vlastní přepravní flotily, kde existuje tendence přesunu směrem k elektrifikaci. Důkazem může být například partnerství mezi Amazonem a výrobcem elektrovozidel Rivian. Zde tak existuje další potenciál redukce poptávky po ropě. Platts Analytics odhaduje potenciální snížení poptávky po ropě v silniční dopravě kvůli vyššímu podílu práce z domova a změnám nákupních zvyklostí na 1,9 milionu barelů denně do roku 2040.

Letecká doprava

Pokud jde o osobní letectví, z nedávných průzkumů vyplývá, že 40 % cestujících v letecké dopravě cestuje pro pracovní účely. Podniky jsou v současné době nuceny experimentovat se způsoby práce bez cestování. I zde lze očekávat dlouhodobé změny v cestovních politikách, které povedou k vyšší míře virtuální práce s cílem snížit náklady, snížit emise CO2 a celkově zlepšit společenskou odpovědnost.

Letectví má silný vzestupný trend díky rostoucí střední třídě, zejména v Asii. Před zasažením koronaviru společnost Platts Analytics předpokládala dlouhodobý růst poptávky po ropě v letectví na 2 % ročně v důsledku převládajících ekonomických a cestovních trendů. Scénář, ve kterém je růst letectví poloviční oproti původnímu očekávání, by do roku 2040 vedl ke snížení poptávky po ropě o 1,8 mil. barelů denně.

Dopady koronaviru budou nakonec určeny délkou trvání a závažností zavedených opatření. Čím déle budou spotřebitelé a podniky nuceny se přizpůsobovat omezením, tím větší je pravděpodobnost, že se tyto změny stanou strukturálními a dlouhodobými.

Zdroj úvodní fotografie: Flickr, Kubilay Yu