Těžaři: Obnova těžby ropy na jihu USA potrvá neméně dva týdny