Inovátor a vizionář moderní energetiky Petr Rokůsek bude hlavním řečníkem listopadové konference Share Your Energy. Zakladatel Nano Energies s námi mluvil o tom, jak chce se svým týmem překonat české regulace, začít sdílet elektřinu mezi sousedy a o nutnosti spolupráce mezi tradičními energetickými hráči a jejich new age oponenty.

V energetice nejste žádným nováčkem – s Nano Energies jste nedávno oslavili 10 let na trhu, přičemž jste se vždy profilovali podstatně odlišně od jiných energetických společností a to se vám také daří. Proto bych se rád na úvod zeptal, co čekat od energetiky v následujících letech a co považujete za klíčové?

Pro mě se vše v energetice odvíjí od vize, jak by mohla vypadat, jaké jsou momentální síly, a čemu se věří v jednom a čemu v druhém názorovém táboře. Každý žijeme v určité bublině, pro mě je ale důležitá realita. Tábor odborníků jsou zarputilí zastánci klasické energetiky, pak jsou tu fanoušci obnovitelných zdrojů, jiná skupina si zase nedokáže budoucnost představit bez jádra. Je to určitý druh hypnózy, která se velice často váže k jednomu státu.

Zúčastnil jsem se mnoha konferencí, kde dlouhou dobu zaznívalo, že v Česku máme na energetiku ten správný názor, zatímco v sousedním Německu se dělá vše špatně. Pokud člověk alespoň cestuje mezi Německem a Českem, musí mu být zřejmé, že naše podmínky zcela neudržíme a že by bylo vhodné pozorovat, o čem se vlastně v Německu přemýšlí, co se tam bude dít a jak se tomu my tady přizpůsobíme.

Říkáte tedy, že teď je ta správná chvíle, kdy se energetika mění a v ČR zjišťujeme, že je čas na inovace a klasickou tradiční energetiku o ně obohatit? Měli bychom se podle Vás inspirovat v zahraničí, například v Německu?

U nás se stále odehrává boj mezi klasickou a novou energetikou. Srovnání lze nalézt na úrovni náboženství – klasická energetika je takový katolicismus, který je zde po staletí. Proti tomu je moderní opozice, jakýsi „new age“. Každé má své výhody a nevýhody a oba systémy spolu bojují. Je nutné vnímat tento souboj jinak. Když dva bojují, zvítězí třetí.

Máme to vidět tak, že se s Nano Energies snažíte být tím třetím aktérem na trhu? V čem konkrétně si představujete pozici třetího, jak jste ji popsal?

Není to tak dlouho, co byla na frekventovaných místech velká konkurence mezi taxi službami. Ty mezi sebou bojovaly, která bude lepší, až do toho vstoupil Uber. To je ten třetí, o kterém se bavím a který má nakonec na celý sektor rozhodující vliv. Místo konkurenčního boje mezi oběma tábory je čas spolupracovat. Měli bychom upustit od starých modelů, které nám dnes sice vycházejí finančně velice výhodně, ale jen díky tomu, že jsou napojeny na starý systém, který tu nemůže být nekonečně dlouho. Stejně jako Uber může někdo vstoupit do sektoru energetiky a způsobit převrat. Proto je důležité současné dění pozorovat bez jakýchkoliv předsudků a tak, jak skutečně jsou. Otázka zní, kdy takové změny očekávat. Je možné, že s generační obměnou v klíčových energetických společnostech nebo s větším rozšířením moderních technologií.

Kanceláře v budově DRN v Praze
Kanceláře v budově DRN v Praze. Autor: Salim Issa

Myslíte si, že ČR má k takovým změnám blízko a brzy se dočkáme i v tuzemské energetice podstatných změn? Je evidentní, že v některých státech Evropy jsou podmínky pro rozvoje inovací v energetice příznivější.

Nezáleží na tom, co si v Česku myslíme. Před měsícem by nikdo ani nepomyslel, že sdílené elektrokoloběžky Lime budou opřené na každém rohu a najednou je to realita. Vidíte celou Prahu jezdit na baterkách. A kde se to tady vzalo? Někdo ve světě se zkrátka rozhodl a v krátkém čase sem přivezl 300 koloběžek s mobilní aplikací. Dříve nebo později se takových změn můžeme dočkat i v energetice.

Je složité srovnávat energetiku, kde je poměrně silná regulace a inovativním řešením často brání legislativa. Stačí se podívat, jakým bariérám v ČR čelí akumulace. Myslíte si, že můžete na podobnou bariéru narazit?

Řada lidí v energetice věří, že je regulovaná a je složité ji změnit. Nicméně se nedá ubránit vstupu nových hráčů, a to i z oborů jako například telekomunikace. Takový hráč bude mít naprosto jiný náhled na situaci v energetice a bude implementovat přístup, na který je zvyklý z telekomunikací. Současný stav regulací není udržitelný. Regulace je vždy pomalá a pokud se nepřizpůsobí skutečnosti, způsobuje problém s reálným provozem. Někdy se může jednat i o činnosti v rozporu se zákonem, jelikož licence na podnikání v energetice jsou přesně dané. Proto je energetika něco jiného než běžné služby.

Je možné namítat, že koloběžky nejsou regulované, ale auta a taxi jsou. Nicméně koloběžky jsou začátek. Podobné jsou malé bateriové systémy do domácností, které mohou sloužit pouze omezeným účelům, což není v rozporu s žádnou regulací. Až postupně se mohou tyto bateriové systémy rozvíjet do větších zařízení. Tuto skutečnost hodně lidí podceňuje, především velcí hráči na trhu.

Od velkých hráčů očekávám, že přinášejí do energetiky stabilitu. Pokud nástup nových technologií podcení, tak by mohli energetiku do jisté míry destabilizovat. Před velkými hráči a klasickou energetikou obecně mám respekt, jelikož mají nepostradatelnou roli. Zároveň ale chci, aby existovali i ti, kteří jsou průkopníky nových new age řešení.

Největší změna půjde přes internetové společnosti, které mají obrovské znalosti, množství dat, budou vědět, jak využívat umělou inteligenci a budou přesně znát potřeby lidí, a tomu dokonale přizpůsobí své produkty. Síla bude především v tom, že nepůjde o lokální ale celosvětová řešení, která bude možné přenášet aplikací. Obdobně jako Uber nebo Lime.

Digitalizace, decentralizace, blockchain energetika.
Digitalizace, decentralizace, blockchain energetika.

Neustále ve svých odpovědích narážíte na střet klasické energetiky a new age. Je budoucností Nano Energies být někde mezi těmito dvěma proudy?

Nejen že bych takto chtěl dále směřovat, ale věřím, že takovým podnikem už jsme. Nano Energies vznikla tak, že jsme v rámci přenosových soustav a spotových trhů našli určité druhy neefektivity, které jsme zefektivnili a z toho vyplynuly i finanční výhody. Nejsme jen obchodník s elektřinou, který má dovednost přesvědčit zákazníky, aby měnili jednu smlouvu za druhou. V rámci komplexního podnikání jsme schopni dobře predikovat situaci v přenosových soustavách, která je vlastně pro náš byznys podstatná. Samozřejmě si klademe otázku, kde všude můžeme tento přístup využít, abychom mohli přinést efektivitu i do jiných částí trhu. Můžeme například chytře řídit velké stroje, kogenerační jednotky a řadu dalších věcí v rámci divize Digital Energy Services. A nemusíme přitom čekat na baterky.

Před deseti lety jsme testovali zajímavý pilotní projekt s vodojemem, který ukázal, že existuje řada zařízení schopných plnit funkci akumulace. Vodojem v noci čerpal nahoru vodu a ta pak šla samospádem k uživatelům, samozřejmě s jistotou, že jí tam bude dost v případě potřeby. My jsme na takovém vodojemu udělali pozitivní byznys model, který by ušetřil obrovské náklady, a to pouze díky tomu, že čerpadlo spouštíte ve správném okamžiku. Celý projekt bohužel skončil na tom, že existuje regulace vodárenství, a že když firma ušetří, tak musí snížit účty zákazníkům, a tudíž se jí nezvýší zisk. Vlastně děláte něco navíc a nic nezískáte.

Bateriové úložiště Tesla Powerpack. Zdroj: www.terhills.com
Bateriové úložiště Tesla Powerpack. Zdroj: www.terhills.com

Když mluvíte o chytrém řízení, kde vidíte největší příležitost tohoto odvětví?

Na úrovni větších strojů vidíme obrovský potenciál v řízení bezpečnosti dodávek a akumulace, kterého je možné dosáhnout pouze správným nastavení řízení výroby a spotřeby elektřiny a jejího načasování. Jedná se vlastně o agregátor flexibility, který momentálně rozvíjíme. Chceme, aby takové agregátory byly využívány místo drahých záložních zdrojů, které jsou placené pouze za to, že jsou v pohotovosti a pracují klidně jenom deset hodin za rok.

Co vám vadí na bateriích a záložních zdrojích?

Měli bychom se zamyslet, co máme již nyní k dispozici, a to dřív, než zemi zaplavíme baterkami, jejichž výroba a likvidace není levná, ani ekologická. Samozřejmě budeme rádi řídit bateriová úložiště, protože je to jednoduché, ale otázkou je, zda u nich skutečně máme začít. Není přece logické stavět a ničit přírodu další přečerpávací elektrárnou, když stejného výsledku můžeme dosáhnout se zdroji, které jsou již v provozu.

Na chvíli bych se zastavil právě u agregátoru flexibility. V jaké jste konkrétně fázi a jaké máte výsledky?

Na začátek je třeba říct, že jsme z 50 až 60 procent IT firma. Veškeré IT si řešíme sami. Pro nás není agregátor flexibility žádná novinka. Již od roku 2008 jsme měli předimplementační analýzu, která s ním počítala. Podstatná část vývoje je především v tom, aby byl agregátor uznaný, použitelný na trhu a dalo se na něj spolehnout. V roce 2016 jsme řídili přes 100 MW, které jsme nevyužívali směrem k ČEPSu, ale vůči spotové ceně elektřiny. Agregátorem flexibility už naše firma roky je a máme IT systémy navrženy tak, aby mohly agregovat flexibilitu na trhu.

Agregátor flexibility není v ČR zcela běžná věc. Jak se Vám daří shánět jeho účastníky, aby pro ně byla účast zajímavá?

Výhoda je především v ceně elektřiny, kterou dokážeme snížit. U klientů, kteří mají portfolio kogeneračních jednotek pro výtopny, se jedná řádově až o desítky procent, které jim můžeme uspořit díky řízení na dálku při zachování primárního podnikání klienta. Není pro nás totiž problém matematicky popsat a dodržovat podmínky konkrétního klienta.

Jiným zákazníkům se několikanásobně zrychlí návratnost vlastních strojů a zařízení tím, že naše služby využijí. Myslím situaci, kdy výrobu nebo spotřebu zařízení umisťujeme na spotový trh. V případě, že budeme mít přístup s agregátorem flexibility i k jiným trhům, může se ekonomika ještě rámcově zlepšit.

Stačí se podívat za hranice. V Belgii se běžně cena flexibility a připravenosti soutěží. Pro nás jako pro daňové poplatníky to má okamžitou výhodu v tom, že nakupovat flexibilitu je levnější, nežli stavět elektrárny, které mohou být nahrazeny flexibilním využíváním současných zdrojů a spotřeby.

Je flexibilita téma jen pro velké producenty nebo se vyplatí i při malých zdrojích?

Flexibilita se neomezuje pouze na velké stroje. Co my dnes děláme na velkých strojích, lze aplikovat i na domácnosti. Nicméně to vyžaduje až desítky tisíc domácností a tam je bariérou jejich potřeba integrovat. Do budoucna se nám libí myšlenka decentralizace. Domácnosti nebudou tolik závislé na svém obchodníkovi a napojí si stroje proti sobě – flexibilní řízení je pak v takovém množství jednodušší. To je současně jedním z důvodů, proč podporujeme konferenci Share Your Energy. Rádi bychom do Česka pozvali zástupce společností, které již takové pilotní projekty s tímto zaměřením realizovaly.

Opravdu myslíte, že je peer-to-peer sdílení elektřiny realizovatelné v Česku?

I my jsme investovali do našeho IT a již nyní jsme schopni takovou integraci domácností spustit. Jediný problém je službu nadesignovat tak, aby vyhověla regulaci. Máme licenci s elektřinou, faktura má nějakou stanovenou podobu, a pokud tyto požadavky nesplníme, pochopitelně budeme jednat v rozporu s předpisy. To je ale pro účely integrace problém.

enerchain blockchain Ponton. Zdroj: Ponton

Zmínil jste konferenci Share Your Energy, která se mimo jiné má věnovat blockchainu a peer-to-peer. Současně mluvíte o tom, že IT máte pro účely obchodování mezi domácnostmi hotové. Počítáte právě s blockchainem?

Je to důležitý prvek, který zlevní velké množství transakcí. Pro naše účely jej chápeme jako 100% spolehlivý zápis, který je nesmazatelný a nemusí být dál složitě ověřován. Je to vlastně spolehlivá účetní kniha.

Blockchain způsobí, že složitý systém, který by byl velmi drahý a nejistý, se zlevní a zefektivní. V důsledku toho budeme schopni naše dnešní obchody, které vykonáváme s většími stroji na úrovni B2B, vykonávat i mezi domácnostmi, které budou obchodovat mezi sebou. Zjednodušeně řečeno si dovedeme představit, že si uživatel řekne: „Mám fotovoltaiku, která vyrábí elektřinu, a pokud někdo za ni zaplatí tolik, jsem ochotný za tuto cenu v tuto dobu nenabíjet auto.” Transakce automaticky proběhne díky spolehlivé účetní knize.

Bude u domácností výhodnost celého modelu obdobná jako u velkospotřebitelů? Čekal bych, že na takový systém máte analýzu i ekonomické modely.

Takový model se nedá jednoduše vytvořit. Nic není jenom černé nebo bílé. Při sdílení elektřiny se zákazníkům otevírají další možnosti, a právě proto se dělají pilotní projekty. Na našem starém systému se zdá, že takový model ekonomicky nebude fungovat. Například si nemyslím, že by si do budoucna někdo měl kupovat svoji vlastní fotovoltaiku. Bude to profinancované právě sdílením. A takových příkladů se dá samozřejmě najít více.

Nano Energies působí na několika evropských a zahraničních trzích. Dali byste jako společnost přednost tomu, že byste implementovali některý ze svých plánů spíše v zahraničí, než v ČR?

Jednoznačně je v Česku situace složitější než v jiných evropských státech. Osobně jsem skeptický. Česko není v energetických inovacích pružné, ani dostatečně progresivní. Preferujeme Švýcarsko nebo Lichtenštejnsko a státy, které nemají problém přijmout velmi rychlou a odvážnou legislativu pro blockchain.

Autor úvodní fotografie: Salim Issa

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *