Město Amsterdam se zavázalo snížit emise skleníkových plynů na svém území o 80 až 90 procent do roku 2050. Tímto snížením se do značné míry sníží závislost města na fosilních palivech. Zda jsou tyto ambice reálné, ukáže rok 2040, kdy má město dosáhnout snížení množství emisí o 75 procent oproti roku 1990.

Vedení města uznává, že pro dosažení těchto cílů nebude stačit pouze široká spolupráce všech ve městě, ale stejně důležitá bude i vytrvalost a trpělivost. Posledních deset let proto podporuje podnikatelský sektor a občanské iniciativy pro vybudování společenského konsensu ve prospěch energetické a klimatické strategie města.

Strategie města zahrnuje účinné využívání elektrické energie, vody, surovin a recyklace odpadů. Zelené střechy a lepší hospodaření s dešťovou vodou budou důležitou součástí budoucí strategie udržitelného rozvoje města.

Prosperita ruku v ruce s ekologií

Energetická vize města – Amsterdam: A Different Energy: 2040 Energy Strategy – integruje ekonomické a sociální cíle s ekologicky šetrnou politikou. Důraz se klade na čistou ekonomiku s obnovitelnými zdroji.

Vedení města je přesvědčeno, že po eliminaci fosilních paliv dojde ke zlepšení kvality ovzduší, snížení množství dopravních zácp, zvýšení majetkové hodnoty nemovitostí, zvýšení pracovní produktivity, zlepšení zdraví a ochraně veřejných financí.

Tato strategie má mít za následek vznik hráze proti kolísání cen fosilních paliv na trzích a má ochránit před případným nedostatkem těchto komodit.

Plán je jasný. Vytvořit z Amsterdamu prosperující, čistší, tišší, bezpečnější, příjemnější a více cenově dostupné místo k životu. Obyvatelé Amsterdamu očekávají, že provedené investice se samy zaplatí ze vzniklých energetických úspor.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *