USA svede boj s Čínou o nadvládu v oblasti kritických nerostných surovin

DomůRychlé zprávyUSA svede boj s Čínou o nadvládu v oblasti kritických nerostných surovin

Americká vláda zvyšuje svá úsilí ve snaze přerušit čínskou dominance v dodávkách kritických nerostných surovin. Nerostné bohatství, kterým Čína disponuje, najde v energetice uplatnění např. u elektromobilů nebo obnovitelných zdrojů energie. Vzhledem k rostoucímu významu těchto dodávek plánuje americká vláda podpořit těžbu lithia, kobaltu a vzácných zemin napříč celám světem.

Čínská nadvláda

USA plánuje podpořit „odpovědnou“ těžbu 15 nerostů, u kterých se předpokládá budoucí vysoká poptávka v důsledku začlenění technologie, která se uplatňuje například u elektromobilů, bateriových úložišť nebo větrných turbín. Takřka 80 % světové těžby vzácných zemin, dle článku Oilprice, připadá na Čínu.

 „Chceme zajistit, aby důležité nerostné komodity zůstaly osvobozeny od mezinárodního nátlaku a kontroly,“ uvedl státní tajemník USA Míke Pompeo na Valném shromáždění OSN.

Do Iniciativy pro správu energetických zdrojů (ERGI) se doposud zapojili Austrálie, Botswana, Peru, Argentina, Brazílie, Demokratická republika Kongo, Namibie, Filipíny a Zambie.

„Práce, kterou zde děláme je naprosto nezbytná – nezbytná z pohledu zabezpečených a spolehlivých dodávek energie pro každý národ,“ pronesl dále Pompeo.

Dvoustranné dohody

Pompeo uvedl, že Trumpova administrativa bude také pracovat na dvoustranných dohodách, které budou obdobné té nedávno podepsané s Kanadou, zaměřené právě na posílení spolupráce v oblasti kritických minerálů.

Washington získal podporu Austrálie, která se zavázala usnadnit podmínky pro vytvoření tzv. společných podniků. Společné podniky s USA pak budou mít za cíl zlepšit kapacity na zpracování vzácných zemin a snížit závislost na čínských vzácných zeminách.

Společnost Canberra na začátku záři identifikovala 15 projektů, které hodlá v oblasti vzácných zemin a kritických nerostných surovin v rámci spolupráce s USA prosazovat. Oznámení následovalo poté, co australská společnost Lynas Corporation, světově druhý největší těžař vzácných zemin za Čínou, podepsala dohodu o vybudování zařízení pro separaci vzácných zemin v USA s předpokladem uvedení do provozu do konce roku 2021.

Možná páka v obchodní válce

Zvýšené úsilí ze strany USA je také zapříčiněno naznačením Pekingu, že závislost na dovozu nerostných surovin by mohla být využita jako páka v aktuální obchodní válce.

Čína si také zajišťuje dodávky kritických surovin, jako je lithium, kobalt a nikl mimo své území a kupuje podíly v těžařských projektech od Austrálie po Jižní Ameriku a Grónsko.

Úvodní fotografie: Těžba lithia v americkém státě Nevada. Autor: Doc Searls