Domů
Společnosti ve světě
Nové HVDC kabely za miliardu eur propojí Francii a Itálii

Nové HVDC kabely za miliardu eur propojí Francii a Itálii

190 km dlouhé HVDC kabely rozšíří přenosovou kapacitu mezi Francií a Itálií o 1 200 MW. Očekávané náklady se pohybují okolo 1 mld €. Požadavkem EU je, aby každá členská země měla do roku 2020 přeshraniční propojení alespoň ve výši 10 % svého instalovaného výkonu.

Jednou z nejpodstatnějších změn, které dnešní energetika zažívá, je nahrazování tradičních centralizovaných elektráren obnovitelnými zdroji. S decentralizací ale přichází i řada nových problémů, jako například nedostatečné propojení jednotlivých energetických oblastí a nemožnost přenášet energii tam, kde má být spotřebována. Výstavba vedení je legislativně velmi náročná, což často vede k využívání netradičních řešení. Jedním z příkladů takových řešení může být právě započatá výstavba nového vedení mezi Francií a Itálií.

Francie je evropskou jedničkou ve vývozu elektřiny do zahraničí. Její export za minulý rok činil úctyhodných 65 TWh. Itálie je pak v naprosto opačné situaci a elektrickou energii musí dovážet. Za minulý rok Itálie (jen z Francie) importovala 19 TWh, což je téměř 1/3 celého francouzského exportu. Pro zajímavost, je to dokonce více, než kolik exportovala v minulém roce celá ČR, která je přitom po Francii a Německu třetí největší exportér v EU.

Současná kapacita vedení mezi Itálií a Francií o velikosti 2700 MW již nestačí, což vedlo provozovatele přenosových soustav Francie (RTE) a Itálie (Terna) ke spolupráci na novém propojení. To se nyní začíná budovat a v provozu by mělo být v roce 2019. Nové nadzemní vedení přecházející Alpy by bylo problematické jak technicky, tak i z pohledu ochrany krajinného rázu. Proto byly pro výstavbu zvoleny podzemní HVDC kabely, které budou uloženy podél silnic a v existujících tunelech, které dnes dopravně propojují Francii a Itálii.

 

Náročné technicky i ekonomicky

Technicky půjde o 190 km dlouhé HVDC kabely s napětím 320 kV, které rozšíří přenosovou kapacitu o dalších 1 200 MW. Jedná se tak o nejdelší podzemní vedení ve formě HVDC. Cena kabelového vedení je ovšem vyšší, než u vedení nadzemního a v tomto případě jsou očekávané výdaje na výstavbu 1 mld eur, které v sobě zahrnují i nezbytnou výstavbu měníren na obou stranách. Dodavatelé technologií pro měnírny zatím nebyli určeni. Postup výstavby a bližší informace představuje níže uvedené video společnosti RTE (francouzsky).

 

 

Propojování v rámci Evropy

Na propojování jednotlivých oblastí (států) je v poslední době kladen velký význam. Evropská komise nedávno přišla v rámci zavádění Energetické unie s požadavkem, aby každý členský stát měl do roku 2020 přeshraniční propojení alespoň ve výši 10 % svého instalovaného výkonu. Tento požadavek se dotýká i ČR, která v rámci projektů společného zájmu (PCI) plánuje několik projektů.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se