O Příbramskou teplárenskou se zajímá kolem deseti uchazečů