Cena elektřiny na českém denním trhu se loni stabilizovala, záporné ceny se objevily v 58 hodinách

DomůTrh s elektřinouCena elektřiny na českém denním trhu se loni stabilizovala, záporné ceny se objevily v 58 hodinách

Průměrná cena elektřiny na denním trhu České republiky v minulém roce meziročně klesla na 40,22 EUR/MWh. Oproti roku 2018 mírně přibylo hodin s negativní cenou elektřiny, naopak na hranici 100 EUR nebo výše se cena elektřiny obchodovala pouze v 6 hodinách.

Elektroenergetika má za sebou z hlediska událostí významný rok, přesto alespoň na denním trhu došlo k relativnímu zklidnění oproti roku předcházejícímu. Ve srovnání s rokem 2018 byl loňský rok z pohledu cenové úrovně mnohem stabilnější a vyznačoval se nižšími cenami.

Jak je vidět z uvedeného grafu, nejčastěji se elektřina na českém denním trhu obchodovala za 34 EUR/MWh a to v 342 hodinách. Ve srovnání s rokem 2018 se jedná o cenu podstatně nižší (v roce 2018 se nejčastěji obchodovalo za 48 EUR/MWh).

Cena elektřiny na spotovém trhu dle cenové úrovně. Pro zobrazení dat pouze za jeden rok je nutné kliknout na osu dole. Graf lze přiblížit pomocí tažení myši.

Rok 2019 byl relativně klidný i s ohledem na cenové extrémy. V záporných hodnotách se elektřina obchodovala v 58 hodinách a to pouze v prvním pololetí roku. Za cenu 100 EUR/MWh nebo více se elektřina obchodovala pouze v jediný den v průběhu šesti hodin (24. ledna 2019). I díky extrémním cenám z 24. ledna se leden stal měsícem s nejvyšší průměrnou cenou elektřiny.

Při meziročním srovnání je nutné připomenout, že rok 2018 byl s ohledem na ceny na trhu extrémní – průměrná cena elektřiny vzrostla téměř o 10 EUR/MWh na 46 EUR/MWh. Naopak v roce 2019 obchodníci v průměru nakupovali elektřinu za 40,22 EUR/MWh.

Zatímco v roce 2018 se na vyšší ceně elektřiny podepsaly kromě rostoucích cen emisních povolenek i vyšší ceny komodit, v roce 2019 naopak ceny komodit spíš klesaly a tudíž vytvářely větší tlak na cenu elektřiny. Díky mimořádně nízké ceně zemního plynu v Evropě pak docházelo k vyššímu nasazování elektráren spalujících zemní plyn, kterých je ve střední Evropě dostatek, a proto jejich výroba do jisté míry zastropovala další růst cen.

Dalším důležitým faktorem byla i vyšší výroba obnovitelných zdrojů v Německu. OZE se u našich západních sousedů podílely dle prvních odhadů na čisté výrobě elektřiny z celkem 46 % a meziročně vyrobily o 21 TWh více. S ohledem na významnou korelaci mezi cenami na českém a německém denním trhu měl tento faktor vliv i na ceny v ČR.