Průměrná cena elektřiny na denním trhu České republiky v minulém roce meziročně klesla na 40,22 EUR/MWh. Oproti roku 2018 mírně přibylo hodin s negativní cenou elektřiny, naopak na hranici 100 EUR nebo výše se cena elektřiny obchodovala pouze v 6 hodinách.

Elektroenergetika má za sebou z hlediska událostí významný rok, přesto alespoň na denním trhu došlo k relativnímu zklidnění oproti roku předcházejícímu. Ve srovnání s rokem 2018 byl loňský rok z pohledu cenové úrovně mnohem stabilnější a vyznačoval se nižšími cenami.

Jak je vidět z uvedeného grafu, nejčastěji se elektřina na českém denním trhu obchodovala za 34 EUR/MWh a to v 342 hodinách. Ve srovnání s rokem 2018 se jedná o cenu podstatně nižší (v roce 2018 se nejčastěji obchodovalo za 48 EUR/MWh).

{„url“:“https://dashboard.oenergetice.cz/public/chart-1579016935.json“,“caption“:“Cena elektřiny na spotovém trhu dle cenové úrovně. Pro zobrazení dat pouze za jeden rok je nutné kliknout na osu dole. Graf lze přiblížit pomocí tažení myši.“}

Rok 2019 byl relativně klidný i s ohledem na cenové extrémy. V záporných hodnotách se elektřina obchodovala v 58 hodinách a to pouze v prvním pololetí roku. Za cenu 100 EUR/MWh nebo více se elektřina obchodovala pouze v jediný den v průběhu šesti hodin (24. ledna 2019). I díky extrémním cenám z 24. ledna se leden stal měsícem s nejvyšší průměrnou cenou elektřiny.

{„url“:“https://dashboard.oenergetice.cz/public/chart-1579022027.json“}

Při meziročním srovnání je nutné připomenout, že rok 2018 byl s ohledem na ceny na trhu extrémní – průměrná cena elektřiny vzrostla téměř o 10 EUR/MWh na 46 EUR/MWh. Naopak v roce 2019 obchodníci v průměru nakupovali elektřinu za 40,22 EUR/MWh.

{„url“:“https://dashboard.oenergetice.cz/public/chart-1579021386.json“}

Zatímco v roce 2018 se na vyšší ceně elektřiny podepsaly kromě rostoucích cen emisních povolenek i vyšší ceny komodit, v roce 2019 naopak ceny komodit spíš klesaly a tudíž vytvářely větší tlak na cenu elektřiny. Díky mimořádně nízké ceně zemního plynu v Evropě pak docházelo k vyššímu nasazování elektráren spalujících zemní plyn, kterých je ve střední Evropě dostatek, a proto jejich výroba do jisté míry zastropovala další růst cen.

Dalším důležitým faktorem byla i vyšší výroba obnovitelných zdrojů v Německu. OZE se u našich západních sousedů podílely dle prvních odhadů na čisté výrobě elektřiny z celkem 46 % a meziročně vyrobily o 21 TWh více. S ohledem na významnou korelaci mezi cenami na českém a německém denním trhu měl tento faktor vliv i na ceny v ČR.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *