Domů
Uhlí
Evropská komise prošetří podporu uhelných zdrojů ve Španělsku
Španělská elektrárna Aboño spalující uhlí a vysokopecní plyn. Autor: Borvan53

Evropská komise prošetří podporu uhelných zdrojů ve Španělsku

Evropská komise zahájila vyšetřování, které má ukázat, zda je španělská podpora uhelných elektráren v souladu s unijními pravidly. Komise se v současné době domnívá, že podpora byla využita k naplnění environmentálních norem EU, které byly pro provozovatele uhelných zdrojů povinné.

Španělsko v roce 2007 podle Komise zavedlo program na podporu instalace nových filtrů ve stávajících uhelných elektrárnách, které měly dále snížit emise oxidů síry pod určité limity. Uhelné elektrárny za instalaci filtrů na oplátku získaly nárok na státní podporu po dobu 10 let v rozsahu 8750 EUR na megawatt výkonu ročně. Od roku 2007 tento program využívá 14 uhelných elektráren, které na státní podpoře dohromady získaly již více než 440 milionů EUR. Podpora v rámci programu bude pokračovat až do roku 2020.

„Pokud znečišťujete, platíte – to je dlouhodobá zásada v evropském právu v oblasti životního prostředí. Pravidla EU o státní podpoře neumožňují členským státům zbavit společnosti této odpovědnosti použitím peněz daňových poplatníků. V současné době se domníváme, že tento španělský systém nepobízel uhelné elektrárny ke snižování škodlivých emisí oxidu siřičitého – provozovatelé byli povinni tak činit již na základě evropské environmentální legislativy.“

Margrethe Vestagerová, komisařka pro hospodářskou soutěž

Podpora mohla podle Komise španělským uhelným zdrojům poskytnout neférovou konkurenční výhodu, a celý systém podpory tak nyní prozkoumá.

Španělsko si pro toto opatření nicméně nevyžádalo notifikaci Komise, což však mělo učinit v souladu s unijními pravidly pro státní podporu. Komise se v současné době domnívá, že emisní limity stanovené provozovatelům elektráren jako podmínka pro získání podpory dosahují pouze závazných norem EU, které byly stanoveny již v roce 2001 Směrnicí o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení.

Podpora zřejmě neměla žádný pozitivní přínos

Pokud bude podezření Komise potvrzeno, znamenalo by to, že systém podpory ve Španělsku ve skutečnosti neměl žádný přínos pro ochranu životního prostředí. Takováto finanční podpora může rovněž porušovat dlouhodobé zásady pro státní podporu v EU, kdy členské státy nemohou poskytovat podporu společnostem, aby splnily závazné normy EU v oblasti životního prostředí. Španělské uhelné elektrárny by tak dle Komise získaly neférovou konkurenční výhodu oproti jiným energetickým zdrojům v zemi a uhelným elektrárnách v jiných členských zemích.

To by bylo v rozporu se zásadou „znečišťovatel platí“ a poskytlo příslušné uhelné elektrárny nespravedlivou konkurenční výhodu vůči jiným formám výroby elektřiny a vůči uhelným elektrárnám v jiných zemích EU, které podléhají stejným právním předpisům EU.

Úvodní fotografie: Španělská elektrárna Aboño spalující uhlí a vysokopecní plyn. Autor: Borvan53

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
info@oenergetice.cz
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.