S rostoucí poptávkou v Evropě stoupá i cena energetického uhlí