Domů
Uhlí
Spotřeba uhlí v USA v poslední dekádě intenzivně klesá napříč všemi sektory
Černé uhlí
Zdroj: Alexander G / Creative Commons / CC BY-SA 2.0

Spotřeba uhlí v USA v poslední dekádě intenzivně klesá napříč všemi sektory

Uhlí
Bez komentáře
19. červen 2020, 06:21
Eduard Majling

Využívání uhlí ať už při výrobě elektrické energie či v jiných průmyslových sektorech v posledních letech klesá v řadě zemí, přičemž výjimkou nejsou ani Spojené státy americké. V USA spotřeba uhlí klesá stabilně od roku 2007, kdy dosáhla svého vrcholu, přičemž loni spadla již téměř na polovinu.

Uhlí bylo v USA po dlouhou dobu hlavním zdrojem při výrobě elektrické energie a elektroenergetický sektor rovněž tvořil většinu jeho spotřeby. Nejvíce uhlí se ve Spojených státech podle tamní vládní agentury U.S. Energy Information Administration (EIA) spotřebovalo těsně před globální ekonomickou recesí v roce 2007, a to 1,1 miliard krátkých tun, tedy bezmála 1 miliard tun.

Vývoj spotřeby uhlí v USA mezi lety 2000 a 2019. Zdroj: EIA
Vývoj spotřeby uhlí v USA mezi lety 2000 a 2019. Zdroj: EIA

Od té doby spotřeba uhlí v zemi stabilně klesá, kdy pokles táhne zejména právě elektroenergetika, kde je uhlí vytlačováno levným plynem a obnovitelnými zdroji. V loňském roce se tak v USA spotřebovalo již pouze 535 milionů tun uhlí, a to stále převážně v elektroenergetice s 90% podílem. V průmyslu a dalších odvětvích poté spotřeba klesla za posledních 20 let na 89 na 43,5 tun.

Vývoj spotřeby uhlí v USA při výrobě koksu a v ostatních průmyslových odvětvích. Zdroj: EIA
Vývoj spotřeby uhlí v USA při výrobě koksu a v ostatních průmyslových odvětvích. Zdroj: EIA

V případě průmyslu tvoří největší část spotřeby výroba koksu, dále výroba nemetalických minerálních produktů či potravinářství. Konkrétně v případě potravinářství zůstává spotřeba uhlí od roku 2000 relativní stabilní, využíváno je především jako zdroj tepla, dále také pro lokální výrobu elektrické energie v odlehlých oblastech.

Vývoj spotřeby uhlí v USA v jednotlivých odvětvích průmyslové výroby. Zdroj: EIA
Vývoj spotřeby uhlí v USA v jednotlivých odvětvích průmyslové výroby. Zdroj: EIA

Přestože v případě potravinářství zůstává spotřeba uhlí neměnná, v ostatních výrobních odvětvích značně klesá. Největší pokles zaznamenalo odvětví papírenství, chemický průmysl či primární výroba kovů, a to kvůli poklesu výrobních zařízení a poklesu spotřeby v těch zbývajících.

Výroba primárních kovů zahrnuje především výrobu oceli či železných výrobků. V tomto odvětví spotřeba prudce klesla na začátku tohoto desetiletí jako následek globální ekonomické krize, a to z přibližně 8 na necelé 3 miliony tun.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se