Španělsko plánuje rozmach solárních elektráren, jádro si ponechá alespoň do roku 2030

DomůUncategorizedŠpanělsko plánuje rozmach solárních elektráren, jádro si ponechá alespoň do roku 2030

Španělsko plánuje v rámci připravovaného plánu rozvoje energetického sektoru další rozvoj obnovitelných zdrojů energie, konkrétně solárních elektráren. Spoléhat se chce také více na zemní plyn, který se má do roku 2030 stát hlavním primárním zdrojem energie v zemi. Jaderné elektrárny by měly zůstat v provozu alespoň do roku 2030.

Španělsko, které v loňském roce vyrobilo téměř polovinu elektřiny v jaderných elektrárnách a v elektrárnách spalujících zemní plyn, plánuje podle zahraničního serveru Platts velký rozvoj solárních elektráren ve snaze dosáhnout cílů vyplývajících z Pařížské klimatické dohody.

Instalovaný výkon fotovoltaických elektráren by měl do roku 2030 vzrůst až na 47 GW, což by znamenalo nárůst na přibližně desetinásobek současného instalovaného výkonu.

Tento vývoj v kombinaci s očekávanou cenou emisí CO2 na úrovni 50 EUR/t CO2 by pravděpodobně znamenal konec pro španělské uhelné elektrárny. Ty měly přitom v loňském zdrojovém mixu Španělska téměř 18% podíl.

Podíl zdrojů na výrobě elektřiny ve Španělsku v roce 2017.

Komise expertů, která stojí za návrhy tvořícími základ pro připravovaný plán rozvoje energetického sektoru, dále předpokládá udržení jaderných elektráren v provozu alespoň do roku 2030.

Komise odhadla, že úplné vyřazení jaderných elektráren z provozu by znamenalo přibližně 20% nárůst tržní ceny elektřiny a dále by mělo za následek zdvojnásobení emisí CO2 při výrobě elektřiny.

V sektoru dopravy, který je nejvíce problematický z pohledu snižování emisí, vidí komise expertů nejvyšší potenciál v elektromobilitě a v zemním plynu, a to zejména v oblasti přepravy zboží včetně námořní dopravy.

Právě zemní plyn by se do roku 2030 měl stát hlavním primárním zdrojem energie ve Španělsku. Jeho spotřeba by měla vzrůst ze současných 350 TWh na 466 TWh ročně.