Spojené království jako průkopník? Do 2030 chce třetinu elektřiny z větrných elektráren na moři

DomůVětrné elektrárnySpojené království jako průkopník? Do 2030 chce třetinu elektřiny z větrných elektráren na moři

Investice ve výši 40 miliard liber, třetina produkce elektřiny z přímořských (offshore) větrných elektráren a pětina globálního instalovaného výkonu offshore větrných elektráren. Tak vypadá plán do roku 2030 dle vlády a průmyslu Spojeného království, kteří uzavřeli novou sektorovou dohodu zaměřenou na přímořské větrné elektrárny. Plán počítá i se ztrojnásobením pracovníků v odvětví a větším zapojením žen. V rámci dohody mají být rovněž nastavena pravidla podpory pro malé a středních podniky a lokální komunity.

Vláda Spojeného království představila prostřednictvím ministryně Claire Perry dohodu mezi vládou a průmyslovými podniky, která se týká oblasti větrných elektráren na moři (offshore). Dokument s názvem Offshore Wind Sector Deal počítá s investicemi ve výši 250 milionů liber a výstavbou 30 GW instalovaného výkonu v přímořských větrných elektrárnách do roku 2030.

Třetina elektřiny pro Spojené království by pak měla být v roce 2030 produkována právě z offshore větrných elektráren. Dle plánu by tím měla země získat světově pátou pozici v instalovaném výkonu přímořských větrných elektráren. U offshore větrné energie se počítá s nárůstem z 22 GW celosvětově instalovaného výkonu (2018) na 154 GW v roce 2030. Do roku 2030 by tak měla bezemisní elektřina tvořit ve Spojeném království 70 % celkové tamní spotřeby.

Přímořské oblasti, ve kterých již jsou v provozu, nebo jsou plánovány větrné parky. Dále sídla firem, které se podílí na dodávkách technologií. Zdroj: GOV.UK

Pokles cen a závazky vlády i průmyslu

Větrné farmy na moři se stávají stále levnějšími a do roku 2020 se předpokládá, že se nové projekty cenově vyrovnají fosilním zdrojům energie. Jen v období 2015 až 2017 poklesla provozní podpora (CfD) nových přímořských větrných projektů o 50 %. Předpokládá se, že do roku 2030 bude třeba kvůli přímořským větrným parkům investovat do infrastrukturních projektů ve Spojeném království přes 40 mld. liber.

Při takto významném objemu investic chce vláda  zajistit dostatečně předvídatelné prostředí, a zavázala se proto pokračovat v podpoře OZE formou Contract for Difference (CfD) ve výši  557 milionů liber. Průmysl se na oplátku zavázal investovat 250 milionů liber prostřednictvím nově založeného programu Offshore Wind Growth Partnership (OWGP).

S narůstajícím výkonem větrných turbín roste i jejich velikost. Zdroj: UK.GOV

Více žen do odvětví a Energetický pas

Výrazný růst sektoru offshore větrných elektráren by měl přinést ztrojnásobení současného počtu pracovníků až na 27 tisíc lidí v roce 2030. V dohodě se průmysl mimo jiné zavázal zvýšit podíl žen v odvětví ze současných 16 % na alespoň 33 % v roce 2030 a s ambicí dosáhnout až na 40% zastoupení žen.

Vzniknout má rovněž Energetický pas (Offshore Energy Passport), uznatelný i mimo Spojené království, který dá jeho držitelům osvědčení o schopnosti pracovat na přímořských projektech, ať již spojených s větrnou nebo fosilní energetikou. Navázána má být rovněž spolupráce se vzdělávacími institucemi, od kterých se očekává, že přizpůsobí studijní plány tak, aby mohl do odvětví nastupovat dostatek nových pracovních sil.

Průmyslová strategie

Tato sektorová dohoda je již desátým dokumentem navazujícím na moderní Průmyslovou strategii Spojeného království (Industrial Strategy). Jde o součást ambice vlády učinit Spojené království globálním lídrem v oblasti obnovitelných zdrojů energie s větším investičním potenciálem než kterákoli jiná země na světě.

Globální vývozy v odvětví by měly do roku 2030 pětinásobně vzrůst na 2,6 miliardy liber ročně. Tomu má napomoci i partnerství mezi ministerstvem obchodu a průmyslem. Cílem je podpořit a motivovat k vývozu i menší podniky, které dříve nikdy nedodávaly produkty mimo Spojené království. Na průzkumy světových trhů a hledání možných příležitostí hodlá vláda poskytnout přes 4 miliony liber.

Vláda rovněž tvrdí, že je její snahou, aby se země jako Indonésie, Vietnam, Pakistán nebo Filipíny mohly díky podnikům ze Spojeného království vyhnout fázi budování fosilních zdrojů energie a rovnou přejít na OZE. V této oblasti má jít o spolupráci se Světovou bankou a jejím programem World Bank’s Energy Sector Management and Assistance Program (ESMAP).