Amazon se stane do roku 2040 uhlíkově neutrálním

DomůEnergetika v zahraničíAmazon se stane do roku 2040 uhlíkově neutrálním

Americká společnost v rámci partnerství se společností Global Optimism podepsala dohodu Climate Pledge (Klimatický Závazek), jejímž cílem je splnit závazky Pařížské klimatické dohody o 10 let dříve.

Amazon je první společností, která podepsala Climate Pledge. Tím si stanovila cíl stát se do roku 2040 uhlíkově neutrální. To je o deset let dříve, než stanovuje cíl Pařížské klimatické dohody.

Amazon plánuje do roku 2024 pokrývat 80 % své energetické potřeby z  obnovitelných zdrojů a do roku 2050 tento podíl navýšit na 100 %.

Součástí plánů je navýšení investic do obnovitelných zdrojů energie. Amazon zahájil 15 projektů větrných a solárních elektráren o celkovém výkonu přesahujícím 1300 MW, které mají vyrobit více než 3,8 TWh ročně. To je dostatek elektrické energie pro 368 000 amerických domácností.

Amazon také nainstaloval více než 50 solárních systémů na střechy svých skladovacích a třídících hal. Ty dohromady mají elektrický výkon 98 MW a vyrobí celkem 0,13 TWh elektrické energie ročně.

Dále společnost investovala 100 milionů dolarů (2,35 miliardy korun) do zalesňování prostřednictvím fondu Right Now Climate Fund. Tento fond slouží na ochranu lesů, mokřadů a rašelinišť ve spolupráci s The Nature Conservancy.

Amazon se dále zavázal k pořízení celkem 10 000 elektromobilů do roku 2022 a k celkem 100 000 do roku 2030. Očekává se, že elektromobilita pomůže Amazonu do roku 2030 snížit produkci oxidu uhličitého o 4 miliony tun ročně. Amazon objednal celkem 100 000 elektromobilů u americké společnosti Rivian Automotive LLC a tím uskutečnil historicky největší objednávku elektromobilů.

V rámci podpisu Climate Pledge se Amazon zavázal k následujícímu:

  • Pravidelně měřit a vykazovat emise skleníkových plynů
  • Provádět dekarbonizační strategie v souladu s Pařížskou klimatickou dohodou prostřednictvím skutečných obchodních změn a inovací, včetně zvyšování účinnosti, obnovitelných zdrojů energie, snižování spotřeby materiálů a dalších strategií snižování emisí oxidu uhličitého
  • Neutralizovat všechny zbývající emise dalšími, kvantifikovanými, reálnými, trvalými a společensky prospěšnými kompenzacemi, aby do roku 2040 dosáhlo uhlíkové neutrality

„V oblasti boje proti klimatickým změnám jsme se chovali pasivně jako mnoho dalších, ale rozhodli jsme využít naší velikosti, abychom to změnili. Pokud společnost s tak velkou infrastrukturou jako Amazon, která dodá ročně více než 10 miliard zásilek, může splnit Pařížskou klimatickou dohodu o 10 let  dříve, pak může každá společnost. Mluvil jsem s dalšími generálními řediteli globálních společností a mají velký zájem se k Climate Pledge připojit. Velké společnosti, které Climate Pledge podepisují, vysílají na trh důležitý signál, že je čas investovat do produktů a služeb, které budou signatáři potřebovat, aby mohli své závazky naplnit,“ uvedl Jeff Bezos, generální ředitel společnosti Amazon.

„Odvážné kroky velkých společností budou znamenat obrovský rozdíl ve vývoji nových technologií a odvětví na podporu nízkouhlíkové ekonomiky. Tímto krokem Amazon také pomáhá mnoha dalším společnostem urychlit vlastní dekarbonizaci. Pokud Amazon může stanovit ambiciózní cíle, jako je tento, a provést významné změny, domníváme se, že by mnoho dalších společností mělo být schopno udělat totéž a výzvu přijmout. Jsme nadšeni, že se k nám připojují další,“ uvedla Christiana Figueres, zakládající partnerka Global Optimism.