Domů
Energetika v zahraničí
Austrálie a jaderná energie: Opozice akcentuje možný potenciál do budoucna
Zdroj: WindEurope
Zdroj: WindEurope

Austrálie a jaderná energie: Opozice akcentuje možný potenciál do budoucna

Australští opoziční politici otevřeli debatu o zavedení jádra do národního energetického mixu, v zemi je však jaderná energetika legislativně vyloučena. K tématu se vyjádřil i ministr pro energetiku Chris Bowen. Opozici, která pravděpodobně zařadí plány na jadernou energetiku do svého volebního programu, nazval snílky. Kam bude směřovat země, která stále silně spoléhá na fosilní zdroje, mohou naznačit volby příští rok. Dle Bowena jsou to neoddiskutovatelně obnovitelné zdroje, opozice má jiný názor.

Úvodem je zapotřebí zmínit, že v Austrálii je jaderná energie do jisté míry tabu, ačkoliv se ostrovní stát může pyšnit jedněmi z největších zásob uranu na světě. Stejně tak je Austrálie bohatá na uhlí, které v současnosti tvoří 47 % z celkových 68 % fosilních paliv v energetickém mixu.

Vzhledem k celosvětovému trendu je ale postupný odklon od těchto paliv nevyhnutelný i pro Austrálii. Možné scénáře do budoucnosti jsou tak v zásadě dva: pokračování v budování OZE, nebo vybudování jaderných elektráren na místě vyřazených uhelných elektráren, přičemž jakákoliv regulace a legislativa by musela být ustanovena takříkajíc od píky.

Obnovitelné zdroje

OZE jsou primární cestou federální vlády, kterou vede premiér Anthony Albanese. Labouristická strana (ALP) před posledními volbami vyhlásila politiku „Labour's Rewiring the Nation“, podle které by měla Austrálie do roku 2030 zvýšit podíl na vyrobené elektřině z OZE na 82 %, což je velmi ambiciózní cíl. K urychlení energetické tranzice vyzývá i australský think tank Blueprint Institute.

Zpráva z tohoto institutu vyzývá k zrychlenému nasazení baterií, solárních, on-shore větrných a přečerpávacích vodních elektráren spolu s odpovídajícím vybudováním přenosové infrastruktury. Zároveň vytyčila 5 klíčových témat souvisejících s úspěšným přechodem. První téma pojednává o splnění pařížských kritérií v přímé souvislosti s mezinárodním postavením a reputací Austrálie. Druhé vyzývá k odstranění překážek, které brání novým investicím. Třetí si dává za cíl spravedlivě ochránit ty, které odklon od uhlí zasáhne nejvíce, tj. uhelné komunity. Předposlední okruh klade důraz na další energetický výzkum a vývoj společně s komercionalizací. Poslední téma pokrývá zapojení zeleného vodíku.

Co se týče nynější debaty, vládní ministr pro energetiku Bowen uvedl, že „za dveřmi“ má nabídky od největších světových společností v oblasti OZE na rozdíl od těch jaderných. Mimo jiné také zmínil, že Austrálie má nejlepší podmínky právě pro OZE, a že opoziční „jaderná fantazie“ by byla ve sportovní terminologii vlastním gólem. V neposlední řadě zpochybnil dobu a finanční náročnost případné výstavby.

Jádro

Jinou cestu by volila opoziční Koalice složená z liberálů a nacionalistů, kterou vede Peter Dutton, a pro které je nejbližším cílem zrušení zákazu a exkluze jaderných elektráren v Austrálii. Současně s tím pracují na nominaci až 6 vhodných lokalit umístěných na místech odcházejících uhelných elektráren.

Lídr Dutton v jaderné energetice spatřuje důvěryhodnou cestu, jak dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality. Zde je ale nutno poznamenat, že v rámci detailů zatím nejdou plány opozice příliš do hloubky, nicméně nevylučují zapojení velkých i malých reaktorů. Tato cesta by dávala jednoznačný smysl vzhledem k zásobám uranu a následné soběstačnosti, problém by nebyl ani s dodávkami vody potřebné k chlazení. Dá se očekávat, že v rámci předvolebního boje nabídnou politici elektorátu konkrétnější vizi.

Záměr opozice vyvolal rozporuplné dohady. Opozice sice slibuje předejití hluchým obdobím, kdy je produkce z větrných či solárních zdrojů nízká, a také rychlou realizaci do 10 let. To však nesedí s reálnou zkušeností ze světa, kdy bývá podobný proces obyčejně mnohem delší. Časový plán tak dost pravděpodobně nemusí korespondovat s ekonomickým. Další pochybnosti panují ohledně ekonomické životaschopnosti takové elektrárny, pro kterou je nezbytný téměř nepřetržitý provoz. Nízkonákladové OZE v australském prostředí by zřejmě narušily tržní hodnotu produkce z jádra.

Potenciál jaderných elektráren v Austrálii je nejistý, případná pozitiva zatím, alespoň dle podaných argumentů, nepřevyšují rizika. Pokud se přeci jen podaří zrušit zákaz jaderné energie, tak se dá předpokládat, že by například malé modulární reaktory mohly hrát jistou roli.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se