Rok 2019 byl průlomovým rokem pro britský elektroenergetický sektor. Provozovatel tamní přenosové soustavy National Grid ve středu oznámil, že bezemisní zdroje, mezi které kromě větrných, solárních a vodních elektráren řadí také jaderné elektrárny, vyrobily poprve více elektřiny než zdroje spalující fosilní paliva.

Data, která britský provozovatel přenosové soustavy ve středu zveřejnil, ukazují, že větrné, solární, vodní a jaderné elektrárny vyrobily v loňském roce po započtení elektrické energie importované podmořskými kabely celkem 48,5 % elektrické energie. Elektrárny spalující fosilní paliva měly loni 43% podíl, zbylých 8,5 % připadlo na elektrárny spalující biomasu a odpad.

„Tento historický milník přichází v době, kdy se nacházíme v polovině mezi rokem 1990 a rokem 2050, což je rok, ve kterém se Spojené království zavázalo dosáhnout alespoň 100% snížení emisí ve srovnání s rokem 1990,“ uvedl National Grid v tiskové zprávě.

Zatímco v roce 1990 měly britské uhelné elektrárny 75% podíl na celkové výrobě elektřiny, loni už to bylo pouze 2,1 %. Elektřina z uhelných elektráren byla nahrazena zejména elektrárnami spalujícími zemní plyn, jejichž podíl vzrostl z 0,1 % na 38,4 %, a elektrárnami využívajícími obnovitené zdroje energie, jejichž podíl vzrostl z 2,3 % na 34,7 %.

Zveřejněná data dále ukázala, že za uvedené období vzrostl také podíl importované elektřiny, a to z 3,8 % v roce 1990 na loňských 8 %. Naopak mírně poklesl podíl jaderných elektráren z 18,8 % na 16,8 %.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *