Bezemisní zdroje vyrobily loni v Británii poprvé více elektřiny než zdroje spalující fosilní paliva

DomůEnergetika v zahraničíBezemisní zdroje vyrobily loni v Británii poprvé více elektřiny než zdroje spalující fosilní paliva

Rok 2019 byl průlomovým rokem pro britský elektroenergetický sektor. Provozovatel tamní přenosové soustavy National Grid ve středu oznámil, že bezemisní zdroje, mezi které kromě větrných, solárních a vodních elektráren řadí také jaderné elektrárny, vyrobily poprve více elektřiny než zdroje spalující fosilní paliva.

Data, která britský provozovatel přenosové soustavy ve středu zveřejnil, ukazují, že větrné, solární, vodní a jaderné elektrárny vyrobily v loňském roce po započtení elektrické energie importované podmořskými kabely celkem 48,5 % elektrické energie. Elektrárny spalující fosilní paliva měly loni 43% podíl, zbylých 8,5 % připadlo na elektrárny spalující biomasu a odpad.

„Tento historický milník přichází v době, kdy se nacházíme v polovině mezi rokem 1990 a rokem 2050, což je rok, ve kterém se Spojené království zavázalo dosáhnout alespoň 100% snížení emisí ve srovnání s rokem 1990,“ uvedl National Grid v tiskové zprávě.

Zatímco v roce 1990 měly britské uhelné elektrárny 75% podíl na celkové výrobě elektřiny, loni už to bylo pouze 2,1 %. Elektřina z uhelných elektráren byla nahrazena zejména elektrárnami spalujícími zemní plyn, jejichž podíl vzrostl z 0,1 % na 38,4 %, a elektrárnami využívajícími obnovitené zdroje energie, jejichž podíl vzrostl z 2,3 % na 34,7 %.

Zveřejněná data dále ukázala, že za uvedené období vzrostl také podíl importované elektřiny, a to z 3,8 % v roce 1990 na loňských 8 %. Naopak mírně poklesl podíl jaderných elektráren z 18,8 % na 16,8 %.