Francouzský ministr: Francie a Polsko by měly rozvíjet spolupráci v jaderné energetice

DomůEnergetika v zahraničíFrancouzský ministr: Francie a Polsko by měly rozvíjet spolupráci v jaderné energetice

Francouzský ministr financí při příležitosti návštěvy Polska podpořil záměr spolupráce obou zemí v oblasti jaderné energie. Francouzský stát prostřednictvím EDF, kde je majoritním vlastníkem, nabízí reaktory typu EPR o výkonu 1650 MWe.

Francie v rámci oficiální návštěvy Polska, které se zúčastnil ministr financí Bruno Le Maire a  prezident Emmanuel Macron, podepsala deklaraci o spolupráci v oblasti evropských politických cílů. Podstatná část se týkala také energetiky, kde jsou pro Polsko stanoveny mimořádně obtížné cíle.

Evropa má za cíl do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality – zřejmě není pochyb o tom, že Polsko patří mezi země, pro které bude dosažení cíle nejsložitější.

Výroba elektřiny v Polsku v lednu letošního roku.

Jednou z možností, kterou Polsko k dosažení tohoto cíle má, je právě jaderná energetika. V této oblasti lze mezi oběma zeměmi vysledovat společné zájmy, jak ostatně prohlásil v průběhu návštěvy Emanuel Macron „Francie podpoří odchod od Polska od uhlí prostřednictvím výroby elektřiny v jaderných elektrárnách,“ uvedl Macron.

Obdobně jako ČR, i v Polsku nadále probíhají diskuze o tom, jak výstavbu jaderné elektrárny financovat.

„Pro Polsko i Francii bude vhodné společně prozkoumat možnou spolupráci v oblasti jaderné energetiky,“ prohlásil Bruno Le Maire, francouzský ministr Financí.

Pro Francii je zájem na spolupráci logický hned ze dvou důvodů. Nejenže se v případě úspěchu jedná o velkou zakázku pro francouzský průmysl, ale francouzský stát je s podílem téměř 84 % majoritním vlastníkem společnosti EDF. Pod tu spadá, mimo jiné, společnost Areva, která na evropský trh poskytuje reaktory typu EPR.

Reaktory EPR jsou v současné době v Evropě budovány ve třech lokalitách – ve finském Olkiluotu, francouzské elektrárně Flamanville a britské elektrárně Hinkley Point C.

Přestože je společnost EDF i nadále zařazena mezi zájemce o stavbu nového reaktoru v ČR, její reaktor jen obtížně dokáže splnit požadavek vyplývající pro z posouzení vlivů na životní prostředí pro nový jaderný zdroj v Dukovanech.

Podle tohoto posouzení totiž platí, že „Maximální souběžný výkon, který EIA připouští, je provoz nového bloku 1200 MWe + 4 stávajících bloků 500 MWe nebo 1 nového bloku max. o výkonu 1 750 MWe a 3 stávajících bloků 500 MWe, tudíž v součtu 3 200 – 3 250 MWe, přičemž v tomto rozpětí je uvažováno se stejným odváděným teplem do chladících věží, což je z hlediska vodohospodářských bilancí podstatnější.“