IRENA: 43 % zaměstnanců v sektoru obnovitelné energetiky připadá na Čínu

DomůEnergetika v zahraničíIRENA: 43 % zaměstnanců v sektoru obnovitelné energetiky připadá na Čínu

Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii (IRENA) vydala studii o zaměstnanosti v obnovitelné energetice. Zaměstnanost dosáhla v roce 2017 10,3 milionů, přičemž nejvyšší je v Asii, zejména v Číně.

Zaměstnanost v sektoru obnovitelné energetiky dosáhla v roce 2017 10,3 milionů, což je o 5,3 % více než v předchozím roce. Toto číslo je souhrnem přímo i nepřímo (tedy v celém dodávkovém řetězci) zaměstnaných.

Zaměstnanost v jednotlivých sektorech obnovitelné energetiky. Zdroj: IRENA Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2018

Čím dál tím více zemí získává díky obnovitelným zdrojům energie různé socio-ekonomické přínosy, nicméně největší podíl zaměstnaných v sektoru je koncentrován v několika málo zemích. Nejvíce především v Číně, Brazílii, USA, Indii, Německu a Japonsku. V Číně samotné je přitom 43 % zaměstnaných v sektoru obnovitelné energetiky. Největší podíl má pak Čína v sektoru vytápění a chlazení (83 %) a v sektoru fotovoltaických elektráren (66 %).

Zaměstnanost v jednotlivých sektorech

Největším zaměstnavatelem je fotovoltaický sektor s téměř 3,4 miliony zaměstnaných. Klíčovým znakem zde je, že zaměstnanost v této oblasti je silně koncentrována v malém počtu zemí. Důvodem je, že výroba komponentů probíhá v relativně malém počtu zemí. Pět zemí s nejvyšší zaměstnaností v sektoru, Čína, Japonsko, USA, Indie a Bangladéš, mají podíl 90 % na všech zaměstnaneckých místech ve fotovoltaice na světě.

Dle studie IRENA zaměstnanost v sektoru biopaliv oproti minulému roku vzrostla o 12 %, přičemž nejvíce zaměstnanců v tomto sektoru je v Brazílii, USA a Kolumbii. Ke snížení zaměstnanosti ve větrné energetice a v sektoru vytápění a chlazení solární energií došlo zejména kvůli zpomalení tempa růstu instalovaného výkonu.

Zaměstnanost v obnovitelné energetice ve vybraných zemích. Zdroj: Zdroj: IRENA Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2018

Informací o zaměstnanosti ve vodní energetice je velmi málo a je obtížné rozlišit pracovní místa v malých a velkých vodních elektrárnách. Velké vodní elektrárny v roce 2017 zaměstnávaly přímo 1,5 milionu lidí, z čehož 63 % pracovalo na provozu a údržbě. Klíčovými pracovními trhy v tomto sektoru jsou Čína, Indie a Brazílie.